BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

19 luty 2018

BS

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania: sportu, krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz konkursu na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje  w ramach regrantingu.

Tagged under

Najczęściej czytane

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu