Dokumenty dla stowarzyszeń i instytucji kultury

ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY


Współpracę organów Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych reguluje ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY.


 • Program na 2017 r. stanowi Uchwała nr XXII/93/2016 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017ogłoszona w DZ. URZ. WOJ. LUB. 2016.4644 w dniu 28.11.2016 r.
 • Program na 2016 r. stanowi Uchwała (plik .pdf) nr XI/45/2015 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
 • Program na 2015 r. stanowi Uchwała (plik .pdf) Nr XLIV/227/2014 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 wraz z załącznikami: Rocznym programem współpracy i Regulaminem Komisji Konkursowych
 • Program na 2014 r. stanowi Uchwała (plik .pdf) Nr XXXIII/179/2013 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 wraz z załącznikami: Rocznym programem współpracy i Regulaminem Komisji Konkursowych
 • Program na 2013 r. stanowi Uchwała (plik .pdf) Nr XXIII/121/2012 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 wraz z załącznikami: Rocznym programem współpracy i Regulaminem Komisji Konkursowych
 • Program na 2012 r. stanowi Uchwała (plik .pdf) Nr XII/65/2011 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 wraz z załącznikami: Rocznym programem współpracy i Regulaminem Komisji Konkursowych
 • Program na 2011 r. stanowi załącznik (plik .pdf) do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 • Program na 2010 r. stanowi załącznik (plik .pdf) do uchwały Nr XXVII/190/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
 • Program na 2009 r. stanowi załącznik (plik .pdf) do uchwały Nr XVII/124/2008 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
 • Program na 2008 r. stanowi załącznik plik .pdf do uchwały Nr VIII/72/2007 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 listopada 2007 r.
 • Program na 2007 r. stanowi załącznik plik .pdf do uchwały Nr II/11/2006 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 grudnia 2006 r.


Otwarte konkursy na realizację zadań pożytku publicznego
- WZORY DOKUMENTÓW


Sprawozdanie obowiązujące do umów zawartych w 2016 r.: - wzór sprawozdania (plik .rtf)

Do pobrania OBOWIĄZUJĄCE (aktualne) WZORY DOKUMENTÓW (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300))


NAGRODY DLA TRENERÓWKONSULTOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO


wersja do druku drukuj

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.068 s.