Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe zrealizowane


W 2007 r. zostały zrealizowane dwie inwestycje drogowe:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L na odcinku Wohyń – Kopina od km 10+823 do km 14+198” realizowana w ramach działania 1.1 ZPORR o wartości 1.728.206 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Bełcząc – Czemierniki – Stójka od km 13+286 do km 16+374” realizowane w ramach działania 1.1 ZPORR o wartości 3.347.364 zł.

Inwestorem był Powiat Radzyński, a wykonawcą prac - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec S.A. z Międzyrzeca Podlaskiego, z którym umowa została podpisana w grudniu 2006 r.
Główne prace drogowe rozpoczęły się w marcu 2007 r., a odbiór robót nastąpił 6 lipca 2007 r.

W ramach kompleksowej przebudowy zostały wykonane nawierzchnie (dwie warstwy: wyrównawcza mineralno-bitumiczna i ścieralna), zjazdy, przepusty, wyprofilowano rowy i pobocza, a w Czemiernikach poza tym chodniki, zatoki i kolektory odwadniające.

droga Czemierniki droga Czemierniki
droga Czemierniki droga Wohyń

Wartość tych inwestycji to ponad 5 mln. zł. 75 % kosztów zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 ZPORR, pozostałą sfinansowano z budżetu Powiatu Radzyńśkiego.


Inwestycje drogowe planowane w latach 2007 – 2013


 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1232L na odcinku Kąkolewnica Wschodnia – Rudnik – Wygnanka od km 0+100 do km 4+575” realizowane w ramach działania 1.1 ZPORR o wartości 2.648.272 zł (Wniosek znajduje się na liście rezerwowej).

 • Droga powiatowa nr 1235L od drogi krajowej nr 63 – Ossowa – Przegaliny – Żuliki Odcinek o długości 3686 mb od drogi krajowej nr 63 do miejscowości Przegaliny.
  Planowany koszt inwestycji około 3,5 mln PLN.
  Zarząd Dróg Powiatowych posiada opracowaną dokumentację techniczną. Planowane zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, zjazdów do posesji, remont przepustów drogowych.

 • Droga powiatowa nr 1202L Kąkolewnica Wschodnia – Polskowola – Olszewnica – Zarzec Łukowski.
  Planowany do przebudowy odcinek o długości 6000 mb od miejscowości Polskowola do miejscowości Olszewnica.
  W ramach przebudowy planuje się wykonanie nawierzchni jezdni, budowę chodników, zatok przystankowych dla autobusów oraz postojowych przy obiektach użyteczności publicznej zjazdów do posesji indywidualnych.
  Ciąg drogowy nr 1232L od drogi krajowej nr 19 w miejscowości Kąkolewnica Wschodnia przechodzi na sąsiedni powiat łukowski i łączy się z miastem Łuków. Planowany koszt inwestycji 6,5mln PLN. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna wykonania zadania.

 • Droga powiatowa nr 1251L od drogi krajowej nr 19 – Tchórzew
  Planowany jest do przebudowy odcinek o długości 3600 m. W ramach robót przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej, skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji indywidualnych zatoki autobusowej utwardzenie poboczy na terenie zabudowy.
  Przewidywany koszt inwestycji ok. 4,5 mln, ZDP jest na etapie zlecania opracowania dokumentacji technicznej.

 • Droga powiatowa nr 1210L Radzyń Podlaski – Brzostówiec – Aleksandrów –Łuków na odcinku 3100m od miejscowości Brzostówiec do  miejscowości Paskudy.
  Planowany do przebudowy odcinek jest kontynuacją inwestycji w ramach programu SAPARD. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej, poboczy utwardzonych w obszarze zabudowy oraz zatok autobusowych.
  Planowany koszt inwestycji 3,5mln PLN.

wersja do druku drukuj

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.399 s.