E-INFORMATOR POWIATOWY

Oferta LKS "Orlęta-Spomlek" w Radzyniu Podlaskim (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  02.08.2017r. | Czytano: 146 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim kieruje do widomości ofertę Ludowego Klubu Sportowego "Orlęta-Spomlek" w Radzyniu Podlaskim na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.

czytaj więcej ...

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  25.02.2016r. | Czytano: 1206 razy. |

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku zostały rozstrzygnięte. Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 24.02.2016 r. dokonał wyboru ofert i podmiotów do realizacji w 2016 r. zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz sportu a także przyznał dotacje na realizacje tych zadań.

czytaj więcej ...

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  18.01.2016r. | Czytano: 859 razy. |

Konsultacjom społecznym poddany był projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

czytaj więcej ...

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - wybor organizacji pozarządowej (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.12.2015r. | Czytano: 839 razy. |

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej ...

Drugi nabór ofert na operatora Konkursu na Mikrodotacje (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  03.06.2015r. | Czytano: 935 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza drugi otwarty konkurs na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację, w formie wsparcia na zadania Powiatu Radzyńskiego w 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 6)

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.049 s.