E-INFORMATOR POWIATOWY

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i kultury został rozstrzygniety (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  20.03.2013r. | Czytano: 977 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 19 marca 2013 roku dokonał wyboru ofert oraz udzielił dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury oraz krajoznawstwa i turystyki w 2013 r.

czytaj więcej ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  11.02.2011r. | Czytano: 1353 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

czytaj więcej ...

Przedszkole specjalne - pełnomocnictwo dla dyrektora SOS-W (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  10.12.2009r. | Czytano: 1385 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2009 roku podjął uchwałę Nr 105/2009 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Radzyniu Podlaskim jako jednostce organizacyjnej Powiatu Radzyńskiego.

czytaj więcej ...

Rusza budowa hali sportowej przy I LO (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  30.04.2009r. | Czytano: 1799 razy. |

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 27.04.2009 r. przychylił się do wniosku Powiatu Radzyńskiego z dnia 12.02. 2009 r. o wprowadzenie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim" (uchwała Nr XXXI/559/09).

czytaj więcej ...

Dotacje na sport i kulturę (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  04.03.2009r. | Czytano: 1473 razy. |

Na posiedzeniu w dniu 2 marca 2009 r. Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim zatwierdził protokół komisji z dnia 19.02.2009 r. dotyczący oceny formalno-prawnej złożonych ofert na realizację w 2009 r. zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego a następnie dokonał wyboru ofert.

czytaj więcej ...

1 2 3 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  1.729 s.