E-INFORMATOR POWIATOWY

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju (dział - LGD "Zapiecek")

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  26.08.2008r. | Czytano: 1137 razy. |

Zarząd LGD ZAPIECEK zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne pod honorowym patronatem Starosty Radzyńskiego w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Lokalnej Grupy Działania (LGD) „ZAPIECEK”. Spotkanie odbędzie się 8 września 2008 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32.

Adresatami zaproszenia są wójtowie gmin z terenu powiatu radzyńskiego oraz przedstawiciele: ośrodków kultury, stowarzyszeń, klubów sportowych, firm, OSP i mediów lokalnych.

Celem działania LGD ZAPIECEK jest pozyskiwanie środków finansowych w ramach programu LEADER przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.
Z inicjatywy tej będą mogły skorzystać samorządy gminne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Radzyńskiego.

Ramowy program spotkania:

  • 11.00 - 11.15 Powitanie uczestników spotkania11.15 – 11.45 Omówienie celów i zasad opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu LEADER (przedstawiciel BDE EuroCompass)
  • 11.45 – 12.30 Przedstawienie wstępnej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego Strategią (przedstawiciel BDE EuroCompass)
  • 12.30 – 12.45 Zaprezentowanie treści ankiety oraz zasad jej wypełniania i wykorzystania w pracach nad Strategią (przedstawiciel BDE EuroCompass)
  • 12.45 – 13.15 Dyskusja oraz ustalenie dalszego toku prac nad LSR i identyfikacją projektów do realizacji w ramach Strategii
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim tel. 083 352 74 03.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.074 s.