E-INFORMATOR POWIATOWY

XIV sesja Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  01.10.2008r. | Czytano: 972 razy. |

30 września 2008r. odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim XIV sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim. W porządku obrad, poza stałymi punktami, jak: otwarcie sesji, interpelacje i zapytania, informacja o pracy Zarządu Powiatu, podjęcie uchwał, odpowiedzi na interpelacje i zapytania i wolne wnioski, znalazły się punkty:

  • Informacja Komendanta z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 roku.
  • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
  • Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim z działalności Centrum.

Radni podjęli jednogłośnie następujące uchwały:

  1. Nr XIV/111/2008 w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Radzyńskiego na lata 2008-2010 na realizację projektu pod nazwą ,,Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, oś Priorytetowa IV- Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  2. Nr XIV/112/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2008 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 marca 2008 roku zmienionej uchwałą Nr XIII/107/2008 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację w 2008 roku.
  3. Nr XIV/113/2008 w sprawie pozbawienia drogi publicznej Nr 1256 L Stoczek - Łubka o długości 5,181 km, położonej na terenie Powiatu Radzyńskiego kategorii drogi powiatowej
  4. Nr XIV/114/2008 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.
  5. Nr XIV/115/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę Powiatu w budżecie na 2008 rok.
 

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.074 s.