E-INFORMATOR POWIATOWY

XVII sesja Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  31.12.2008r. | Czytano: 1045 razy. |

XVII sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim odbyła się 30 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

W porządku obrad znalazły się stałe punkty, takie jak: otwarcie sesji, interpelacje i zapytania, informacja o pracy Zarządu Powiatu, odpowiedzi na interpelacje i zapytania i wolne wnioski. 

Na początku sesji Radni uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłych pracowników Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim.

Podczas tej sesji radni podjęli następujące uchwały w sprawach:

  1. uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.XVII/124/2008 – głosowanie 18 głosami ,,za” - jednogłośnie
  2. głównych kierunków pracy Rady Powiatu na rok 2009. – XVII/125/2008 głosowanie jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
  3. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na rok 2009. Nr XVII/126/2008 , głosowanie jednogłośnie 18 głosami ,,za”.
  4. ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Nr XVII/127/2008 głosowanie 18 głosami ,,za”. jednogłośnie.
  5. ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim i Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Nr XVII/128/2008 głosowanie 18 głosami ,,za” – jednogłośnie.
  6. zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok. Nr XVII/129/2008 głosowanie 14 głosami ,,za”, i 4 głosach ,,wstrzymujących się”.
  7. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radzyński. – Nr XVII/130/2008 głosowanie 18 głosami ,,za” - jednogłośnie.
  8. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radzyński w roku 2009. – Nr XVII/131/2008 głosowanie 13 głosami ,,za” i 5 głosach ,,przeciwnych”.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.053 s.