E-INFORMATOR POWIATOWY

Pieniądze na funkcjonowanie LGD (dział - LGD "Zapiecek")

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  02.02.2009r. | Czytano: 1292 razy. |

W dniu 30 stycznia br. w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkurs, Lokalna Grupy Działania "Zapiecek" złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dwa wnioski: jeden o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”, drugi o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski te dotyczą pozyskania środków finansowych z programu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla LGD Zapiecek.

Wniosek na 2009 dotyczący funkcjonowania LGD opiewa na kwotę ponad 231 tys. zł. Obejmuje koszt bieżące LGD, realizacje badań dotyczących obszaru objętego LSR, informowanie o obszarze objętym LSR, szkolenie pracowników LGD, realizacje działań promocyjnych i aktywizowanie społeczności lokalnej. Całkowita kwota do pozyskania na kolejne lata to ponad 1,33 mln zł.

Wniosek o wybór LGD do realizacji LSR obejmuje obszar 7 gmin powiatu radzyńskiego zamieszkałych przez 45 819 osób. W budżecie dotyczącym wdrażania LSR koszty całkowite to kwota ponad 8,3 mln zł , w tym do refundacji 5,33 mln zł .Przewidywane jest dofinansowanie projektów w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na kwotę ponad 1,1 mln zł , w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 3,88 mln zł, w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 1,1 mln zł, w ramach działania „Małe projekty” jest to kwota 2,3 mln zł.

Prawdopodobnie w kwietniu lub maju br. nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a LGD Zapiecek zapewniającej środki finansowe na realizację projektów w ramach obu wniosków.

J.P

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.084 s.