E-INFORMATOR POWIATOWY

Zarząd analizuje sytuację radzyńskiego szpitala (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  02.03.2009r. | Czytano: 1747 razy. |

Zarządu Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2009 roku podjął decyzję o rozpoczęciu prac analitycznych zmierzających do uruchomienia procesu zmiany formy organizacyjno-prawnej radzyńskiego szpitala.

20 lutego 2009 r. została zawarta umowa z dr ekonomii Marianem Kachniarzem (Uniwersytet Wrocławski), ekspertem w dziedzinie przekształceń szpitali (Pan dr Kachniarz w I kadencji był starostą powiatu Kamienna Góra i jako pierwszy dokonał przekształcenia szpitala powiatowego w spółkę prawa handlowego), na opracowanie analizy (oraz prognoz) sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim na tle stanu systemu służby zdrowia w Polsce.

Opracowanie będzie zawierało min.: uwarunkowania (otoczenie konkurencyjne i miejsce jednostki w systemie świadczeń, dotychczasowe działania restrukturyzacyjne, sytuację finansową, przesłanki prawne i finansowe przekształceń), docelowy kształt nowej jednostki (diagnozę struktury kosztów, określenie docelowej struktury: świadczeń, organizacyjnej, kadry i składników mienia).

Opracowanie będzie zawierało także scenariusze przekształceń i posłuży władzom samorządowym powiatu radzyńskiego do wyboru wariantu właściwego dla sytuacji radzyńskiego szpitala.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.043 s.