E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  04.03.2009r. | Czytano: 921 razy. |

W dniu 5 marca 2009 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim odbędzie się sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  • stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radzyńskiego za 2008 rok
 5. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2009 rok
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  • odczytanie opinii Komisji Stałych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2009 rok
  • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
  • ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługującym Radnym Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.048 s.