E-INFORMATOR POWIATOWY

Rośnie bezrobocie (dział - Rynek pracy)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  06.03.2009r. | Czytano: 1557 razy. |

Rośnie bezrobocieOd listopada 2008 r. do lutego 2009 r. bezrobocie w powiecie radzyńskim wzrosło o 1,3 proc. Za miesiąc styczeń 2009 r. wyniosło 12,7 proc. (w listopadzie wyniosło 11,4 proc., a w grudniu 12,0 proc.).

Informacja o rynku pracy w powiecie radzyńskim (dane na koniec lutego 2009 r.).

I. Struktura bezrobotnych:

 • Ogółem - 3209 osób (w tym 1493 kobiety)
 • Z prawem do zasiłku - 362 osoby (w tym 133 kobiety)
 • Zamieszkali na wsi - 2240 osób (w tym 1061 kobiet)
 • Zarejestrowano - 214 osób (w tym 76 kobiet)
 • Wyłączono z ewidencji bezrobotnych - 208 osób (w tym 125 kobiet)

II. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem):

 • Do 25 roku życia - 893 osoby (w tym 424 kobiety)
 • Powyżej 50 roku życia - 443 osoby (w tym 151 kobiet)
 • Długotrwale bezrobotni1) - 1857 osób (w tym 951 kobiet)
 • Które ukończyły szkołę wyższą (do 27 roku życia) - 61 osób (w tym 41 kobiet)
 • Bez kwalifikacji zawodowych2) - 931 osób (w tym 477 kobiet)
 • Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia - 163 osoby (w tym 146 kobiet)
 • Niepełnosprawni - 81 osób (w tym 34 kobiety)
 • Bez doświadczenia zawodowego3) - 1287 osób (w tym 622 kobiety)
 • Bez wykształcenia średniego - 1917 osób (w tym 755 kobiet)
 • Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 345
 • Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 38 osób (w tym 1 kobieta)

III. Pośrednictwo pracy:

 • Zgłoszono w miesiącu lutym 42 oferty pracy
 • Podjęcie zatrudnienia - 67 osób (w tym 45 kobiet)
 • Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca jako poszukujące pracy - 82 osoby, 
  • w tym 46 kobiet, 
  • w tym 30 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w tym 14 kobiet)

1)Bezrobotny długotrwale – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

2)Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

3)Bezrobotny bez doświadczenia zawodowego – oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.049 s.