E-INFORMATOR POWIATOWY

Zmiana formuły prawnej radzyńskiego szpitala (dział - SP ZOZ - przekształcenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  01.04.2009r. | Czytano: 1879 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przekształceń własnościowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. Konsultacje te mają charakter otwarty i odbywać się będą z licznym udziałem środowisk i organizacji społeczno-zawodowych z terenu powiatu radzyńskiego.

Ich zapowiedzią była informacja pt. „Zarząd analizuje sytuację radzyńskiego szpitala” opublikowana w naszym serwisie 2 marca 2009 r.
Zarządu Powiatu informuje w niej o rozpoczęciu prac analitycznych zmierzających do uruchomienia procesu zmiany formy organizacyjno-prawnej radzyńskiego szpitala (protokół nr 3/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku). 20 lutego 2009 r. została zawarta umowa z dr ekonomii Marianem Kachniarzem, ekspertem w dziedzinie przekształceń szpitali, na opracowanie analizy (oraz prognoz) sytuacji SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim na tle stanu systemu służby zdrowia w Polsce.

Na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu (25 lutego br.) dyskutowano na temat możliwości zmiany formuły organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. Udział w posiedzeniu wzięli również zaproszeni goście: dr Marian Kachniarz – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Maciej Sadowski – prezes Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAGODENT i Dariusz Hankiewicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. Zapis dyskusji (Protokół nr 4/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 lutego 2009 roku) – plik pdf » .

Sprawa konsultacji społecznych była porusza przez Starostę Radzyńskiego również podczas sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 30 marca 2009 roku. (...) Starosta Jerzy Kułak zaproponował w imieniu Zarządu Powiatu, aby w dniu 8 kwietnia br. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne Radnych Rady Powiatu, Radnych Rady Miasta, Wójtów Gmin celem zaprezentowania obszernego materiału przygotowanego przez Pana dr Mariana Kachniarza dotyczącego reorganizacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. Analiza sytuacji, kierunki działania zaprezentowane w raporcie pozwolą na zapoznanie się z możliwościami związanymi z przekształceniem jednostki szpitala.- zapis w  protokóle sesji Nr XIX/2009.

Na najbliższym posiedzeniu (w poniedziałek 6.04.2009 r.) Zarząd Powiatu oceni materiał opracowany przez dr Mariana Kachniarza i zaproponuje do konsultacji kierunek przekształcenia radzyńskiego szpitala.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.087 s.