E-INFORMATOR POWIATOWY

Prawie 3 miliony zł trafi do powiatu radzyńskiego (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  03.04.2009r. | Czytano: 1325 razy. |

Prawie 3 miliony zł trafi do powiatu radzyńskiegoNorwegowie dofinansują projekt PL0484 "Profilaktyka i wykrywanie gruźlicy i chorób płuc". O pozytywnej decyzji norweskich darczyńców Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim poinformowało w dniu 3 kwietnia 2009 r. Biuro Do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Projekt „Profilaktyka i wykrywanie gruźlicy i chorób płuc” został złożony przez Powiat Radzyński do Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 5: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Jego realizatorem będzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

Całkowita wartość projektu - 3.075.148,4 zł, wkład finansowy Mechanizmu Finansowego Norweskiego (max 85proc.) - 2.613876,10 zł, wkład Powiatu (min.15proc) – 461272,30 zł.

Projekt będzie realizowany od lipca 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest realizacja programu profilaktycznego w zakresie promocji zdrowego stylu życia mieszkańców Powiatu Radzyńskiego poprzez edukację społeczną w zakresie gruźlicy i chorób płuc wraz z propagowaniem badań diagnostycznych z wykorzystaniem wysokojakościowych procedur diagnostycznych w technologii cyfrowej.

Pacjenci biorący udział w programie profilaktycznym zostaną objęci kompleksowym postępowaniem diagnostyczno-leczniczym: od diagnostyki podstawowej w zakresie gruźlicy i chorób płuc, przez badania pogłębione aż po skierowanie na leczenie szpitalne w Oddziale Chorób Płuc SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim.

Zakres projektu:
W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

 1. Organizacja prelekcji z udziałem partnera norweskiego z młodzieżą szkolną i mieszkańcami Powiatu Radzyńskiego,
 2. Wdrożenie systemu radiografii pośredniej i zakup wysokiej jakości aparatury diagnostycznej.
  Zakup, uruchomienie aparatury Rtg i systemu radiografii pośredniej obejmuje:
  a) analogowy aparat rtg typu telekomando wraz z rozmieszczeniem i instalacją
  b) bronchofiberoskop
  c) spirometr – 2 szt
  d) pulsoksymetr
  e) system radiografii pośredniej - zespół urządzeń do cyfrowej obróbki ogólnodiagnostycznych zdjęć rtg, w skład którego wchodzą: skaner do płyt obrazowych jednoslotowy (1 szt.), płyty obrazowe (24 szt.), Stacje techniczne (1 szt.), stacja przeglądowa 2 monitorowa (1 szt.), skaner filmów RTG (1szt), stanowiska przypisywania płyt do pacjenta (1 szt.), Stacje robocze do rejestracji pacjentów w zakładzie (2 szt.), sieć komputerowa spinająca powyższe elementy, serwer (1 szt.)
 3. Realizacja programu badań profilaktycznych o wysokiej skuteczności diagnostycznej.

Programem zostanie objęta społeczność Powiatu Radzyńskiego. Adresowany jest on w szczególności do osób palących papierosy oraz byłych palaczy, którzy nie mieli wykonanych badań profilaktycznych w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Programem mogą być objęci pacjenci nigdy nie palący, ale mający niepokojące objawy typu kaszel, utrata wagi ciała, duszność, krwioplucie, osoby z bezpośredniego kontaktu z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, osoby: bezrobotne, niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym, narkomanią, bezdomni.

Przedmiotem projektu jest również nawiązanie partnerstwa polsko-norweskiego i wymiana doświadczeń. Zakres planowanej współpracy jest następujący:

 1. prelekcje dla uczestników programu profilaktycznego,
 2. szkolenie personelu realizującego w warunkach polskich projekt – program profilaktyczny, udzielanie wskazówek,
 3. konsultacje co do sposobu realizacji projektu nadzór nad realizacją, monitorowanie skuteczności programu w przedziale czasowym, podsumowanie końcowe z realizacji.

Realizacja programu wpłynie na podwyższenie potencjału zdrowotnego społeczeństwa Powiatu Radzyńskiego, a w szczególności umożliwi:

 • zwiększenie skuteczności diagnozowania i objęcie wczesną opieką chorych na gruźlicę i nowotwory płuc,
 • kierowanie na dalszą specjalistyczną diagnostykę różnicową chorych mających zmiany wysoce podejrzane wg przyjętego algorytmu postępowania,
 • zwiększenie odsetek wyleczeń,
 • obniżenie kosztów późniejszego leczenia chorych na gruźlicę i choroby płuc,
 • upowszechnienie wiedzy o gruźlicy, chorobach nowotworowych płuc, czynnikach ryzyka oraz zdrowotnych i społecznych skutkach choroby,
 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę i choroby płuc,
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności.

Źródło: Studium wykonalności projektu: Profilaktyka i wykrywanie gruźlicy i chorób płuc

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.082 s.