E-INFORMATOR POWIATOWY

10 lat samorządu Powiatu Radzyńskiego (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.04.2009r. | Czytano: 2793 razy. |

10 lat samorządu Powiatu RadzyńskiegoJubileusz 10 lat samorządu Powiatu Radzyńskiego obchodzono na uroczystej, okolicznościowej sesji Rady Powiatu w dniu 16.04.2009 r. W pierwszej części sesji (w sali kina „Oranżeria”) były okolicznościowe referaty i wystąpienia oraz podziękowania. Druga części odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sikorskiego 15.

Na pytanie

Foto: B. Sozoniuk
Na pytanie "Co zamierzamy?" odpowiada Jerzy Kułak, Starosta Radzyński.

Złożyło się na nią uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska i mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją Rady Powiatu i reprezentacją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Marek Wołosowicz, który na wstępie powitał gości i krótko wprowadził w temat sesji.

Po raz pierwszy Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim zebrała się w składzie trzydziestoosobowym na sesji w dniu 10 listopada 1998 r. Pierwszą podjętą wówczas uchwałą, była uchwała dotycząca wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. Pierwszym przewodniczącym został Stanisław Okoński.

Na drugiej sesji w dniu 14 listopada 1998 r. wybrano starostę radzyńskiego. Pierwszym, i jak dotąd jedynym, starostą radzyńskim został Jerzy Kułak. Tę funkcję pełni on nieprzerwanie od 10 lat. Na drugiej sesji wybrany został także pierwszy Zarząd Powiatu.

W ciągu wszystkich dotychczasowych kadencji swoje funkcje pełnili niezmiennie: skarbnik powiatu – Marek Blicharz i sekretarz powiatu – Halina Szubartowicz.

Samorząd Powiatu Radzyńskiego swoją działalność uroczyście zainaugurował w dniu 28.01.1999 r. właśnie na tej sali. Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie 10 lat odbyła 91 sesji, a radni podjęli 673 uchwały.

I choć samorząd powiatowy, mimo swoich braków i niedoskonałości, jest sukcesem, jak stwierdził Przewodniczący Wołosowicz, to odczuwa dotkliwy brak środków finansowych. Większość budżetu powiatu stanowią środki na zadania powierzone, a mimo tego nie wystarcza ich na pełną realizację tych zadań. I choć od 2005 r. mamy większy dostęp do środków z funduszy unijnych, to wciąż jest za to mało. Szczególnie brakuje nam pieniędzy na modernizację dróg powiatowych oraz na ochronę zdrowia.

Mimo tych mankamentów wychodzimy obronną ręką z zadań nałożonych przez Ustawę i powinności wynikających z powierzonego nam mandatu. Wartość zrealizowanych zadań przez samorząd Powiatu radzyńskiego współfinansowanych ze środków UE wynosi prawie 19 milionów zł, a kwota dofinansowania ze środków UE to ponad 11 milionów zł.

Cieszymy się, że drugi etap reformy administracyjnej stał się faktem i z niecierpliwością oczekujemy na dalszą decentralizację państwa, zwłaszcza na decentralizację finansów państwowych.

Na zakończenie Przewodniczący Rady złożył życzenia, aby praca dawała nam samorządowcom radość i satysfakcję, a społeczności naszego powiatu zadowolenie z jej efektów, abyśmy przez kolejne 10 lat mogli zrobić jeszcze więcej.

Następny punkt sesji stanowiły okolicznościowe referaty i wystąpienia: dr Agnieszki Gątarczyk , nauczyciela historii ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (Historia Powiatu Radzyńskiego), Marka Wójcika, zastępcy sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich (10 lat samorządów powiatowych i… co dalej? Pożądane kierunki działań zmierzających do wzmocnienia powiatów), prof. dr hab. Michała Kuleszy, jednego z twórców reformy samorządowej i terytorialnej w 1998 roku (10 lat samorządności powiatowej w Polsce),  prezentacja multimedialna „10 lat samorządu Powiatu Radzyńskiego” opatrzona komentarzem przez Andrzeja Kotyłę i wystąpienie Jerzego Kułaka Starosty Radzyńskiego, który mówił min. o budowaniu społeczności i tożsamości powiatu oraz o zamierzeniach samorządu na najbliższe lata.

Następnie odbyło się wręczenie okolicznościowych podziękowań i kwiatów. Otrzymali je: Jerzy Kułak – „10 letni Starosta Radzyński”, 5 radnych, którzy mandat radnego pełnili przez 10 lat (Jerzy Bajda, Jerzy Kułak, Stanisław Okoński, Włodzimierz Szkurłat, Marek Wołosowicz) oraz Halina Szubartowicz, sekretarz powiatu i Marek Blicharz, skarbnik powiatu.

Podziękowanie od Starosty Radzyńskiego i okolicznościową plakietę „za aktywną i życzliwą, dziesięcioletnią obecność w życiu samorządu Powiatu Radzyńskiego - modlitwę i posługę duszpasterską” otrzymał ks. prałat Henryk Hołoweńko proboszcz parafii i kustosz sanktuarium M.B.N.P w Radzyniu Podlaskim.

Kolejnym punktem tej części były wystąpienia gości: posłów na Sejm RP: Tadeusza Sławeckiego i Jerzego Rębka, Sławomira Sosnowskiego, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego i Mateusza Orzechowskiego oraz Jarosława Szymczyka, Dyrektora Generalnego LUW, który wręczył medale Wojewody Lubelskiego trzem radzyńskim samorządowcom: Jerzemu Kułakowi, Markowi Wołosowiczowi i Włodzimierzowi Szkurłatowi.

Udział w obchodach Jubileusz 10 lat samorządu Powiatu Radzyńskiego wzięli: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Tadeusz Sławecki i Jerzy Rębek, przedstawiciele władz samorządowych Województwa Lubelskiego: Sławomir Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego i Mateusz Orzechowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Jarosław Szymczyk – Dyrektor Generalny LUW, profesor dr hab. Michał Kulesza i Marek Wójcik, zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich, księża z terenu powiatu radzyńskiego na czele z prałatem Henrykiem Hołoweńko, samorządowcy szczebla gminnego: Burmistrz Radzynia Podlaskiego Witold Kowalczyk, Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin z terenu powiatu radzyńskiego, radni Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim wszystkich kadencji. Obecni i byli szefowie powiatowych służb, straży i inspekcji oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, przedsiębiorcy - dyrektorzy, prezesi i przedstawiciele wiodących radzyńskich przedsiębiorstw, przedstawiciele stowarzyszeń i samorządu uczniowskiego samorządowych szkół.

Uczestnicy sesji mogli również zapoznać się z treścią specjalnego numeru Informatora Powiatowego, wydanego przez Starostwo Powiatowe, w którym zaprezentowany został dziesięcioletni dorobek samorządu Powiatu Radzyńskiego.

W części drugiej sesji odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sikorskiego 15 i mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją Rady Powiatu i reprezentacją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. Pierwszego gola strzelili samorządowcy powiatowi. Mecz wygrali, jak zwykle, lepsi.

Zobacz referat dr Agnieszki Gątarczyk "Historia Powiatu Radzyńskiego" (plik .pdf )

Zobacz fotoreportaż: 10 lat samorządu Powiatu Radzyńskiego

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.066 s.