E-INFORMATOR POWIATOWY

Czemierniki – jubileusz 500-lecia nadania praw miasta (dział - Kultura)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  23.04.2009r. | Czytano: 1838 razy. |

We czwartek, 12 kwietnia 1509 r. król Zygmunt I Stary nadał Czemiernikom prawa miasta. Jubileusz tego wydarzenia obchodzono w Czemiernikach 500 lat później, w sobotę i niedzielę, 18 i 19 kwietnia 2009 r. Obchody Jubileuszu zainaugurowała sesja popularno-naukowa, która odbyła się w sobotę w Publicznym Gimnazjum w Czemiernikach, a zakończyła w niedzielę 19 kwietnia uroczysta sesja Rady Gminy.

Okładka książki „Czemierniki. Ziemia czemiernicka. Ludzie. Wydarzenia. Pamiątki.” Wydawnictwo jubileuszowe w 500 lat od nadania Czemiernikom prawa miasta pod redakcją Mariana Mazurka. Wydawca Urząd Gminy Czemierniki i  Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, 2009.

Foto: 
Okładka książki „Czemierniki. Ziemia czemiernicka. Ludzie. Wydarzenia. Pamiątki.” Wydawnictwo jubileuszowe w 500 lat od nadania Czemiernikom prawa miasta pod redakcją Mariana Mazurka. Wydawca Urząd Gminy Czemierniki i Czemiernickie Towarzystwo Regionalne, 2009.

Udział w sesji popularno-naukowej, której przewodniczył Prezes Czemiernickiego Towarzystwa Regionalnego, Poseł na Sejm RP - Tadeusz Sławecki, wzięli min.: księża z ks. kanonikiem Józefem Chorębałą – proboszczem parafii Czemierniki i jednocześnie dziekanem Dekanatu Czemiernickiego na czele, Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Zarządu Województwa Lubelskiego, Mateusz Orzechowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Kazimierz Sobieszek – Wójt Gminy Czemierniki, współgospodarz konferencji, Janusz Maraśkiewicz – Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawiciele fundacji „Fortalicja Czemierniki” – właściciele zespołu pałacowo-parkowego w Czemiernikach, z prezesem Pawłem Baczkowskim na czele, przedstawiciele towarzystw regionalnych z terenu województwa oraz licznie zebrani mieszkańcy Czemiernik.

Wykłady wygłosili: mgr Mieczysław Bienia z Muzeum Południowego Podlasia „Czemierniki i okolice w czasach prehistorycznych i wczesnym średniowieczu”, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł z UMCS w Lublinie ”Powstanie miasta Czemierniki i jego rozwoju na tle urbanizacji Lubelszczyzny w XVI w.”, dr Grażyna MichalskaO wyjątkowych wartościach dziedzictwa kulturowego Czemiernik”, który zilustrowała prezentacją multimedialną. Głos zabrał także dr Jerzy Deneka – pochodzący z Bełcząca, badacz humanistycznej spuścizny rodu Firlejów herbu Lewart, obecnie dyrektor Szkoły Polskiej w Londynie.

Podczas sesji zaprezentowana została książka „Czemierniki. Ziemia czemiernicka. Ludzie. Wydarzenia. Pamiątki.” pod redakcją Mariana Mazurka, czemiernickiego historyka i regionalisty. Redaktor wydania przedstawił pokrótce kulisy powstania tej książki, tworzonej przez wielu ludzi, zarówno ze świata nauki jak i zwykłych mieszkańców Ziemi czemiernickiej i podziękował ludziom zaangażowanym w jej wydanie. To prawdziwa kronika tej ziemi i losów jej mieszkańców, historii często pochowanych w szufladach, i przekazywanych ustnie.

Na zakończenie sesji popularno-naukowej ogłoszono wyniki konkursów dla dzieci i młodzieży o Czemiernikach i wręczono laureatom nagrody. Otwarto także wystawę w izbie regionalnej, traktującą o przeszłości, zabytkach, wartościach kulturowych i przyrodniczych tej ziemi. Pierwszy dzień obchodów jubileuszu nadania Czemiernikom praw miasta zakończyła akademia słowno-muzyczna nawiązująca do tych wydarzeń, przeplatana faktami historycznymi i poezją - „ikony Podlasia” Marianny Bocian, w wykonaniu młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Czemiernikach.

Organizatorem sesji popularno-naukowej było Czemiernickie Towarzystwo Regionalne i Wójt Gminy Czemierniki. Sesja była dofinansowana przez Powiat Radzyński.

Historia miasta Czemierniki w pigułce:

Mikołaj Firlej herbu Lewart, hetman wielki koronny i kasztelan krakowski, za zasługi wojenne pod Smoleńskiem, uzyskał od króla Zygmunta I Starego przywilej przenoszący w 1509 r. Czemierniki na prawo miejskie magdeburskie. Od tego czasu Czemierniki stają się ważnym ośrodkiem handlowo-usługowym w środku trójkąta Lubartów - Parczew - Radzyń Podlaski.

Okres prosperity Czemiernik przypada za Henryka Firleja  (1574-1626), biskupa płockiego, później arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Cieszący się dużymi wpływami w Rzeczypospolitej, likwiduje on zbór kalwiński, który w połowie XVI w. założył ówczesny właściciel Czemiernik Jan Firlej, zakłada misję Jezuitów i wznosi swoją rezydencję.

W latach 1603-1612 zostaje wybudowany murowany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i budynek mansjonarnii (siedziba misji jezuickiej) oraz arcydzieło sztuki późnorenesansowej w Polsce, jedyne w swoim rodzaju takie założenie mieszkalne w Europie - willa włoska wraz z zespołem fortyfikacji bastionowej typu starowłoskiego (1622 r.). Przy pomocy ogrodników z Flandrii zakłada ogrody, które uchodziły wówczas za najpiękniejsze w Polsce. Miasto otrzymuje również nowy herb - na niebieskim tle Madonna w złotej koronie, w zielonej szacie i białym płaszczu stojąca na półksiężycu. Jest to herb Czemiernik również dzisiaj.

W 1869 r. na mocy ukazu carskiego, w odwecie za udział w powstaniu styczniowym, Czemierniki tracą status miasta.

« powrót  

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.05 s.