E-INFORMATOR POWIATOWY

"Mega projekt" (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  05.05.2009r. | Czytano: 948 razy. |

30 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie doszło do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lubelskim - Liderem - a piętnastoma powiatami województwa lubelskiego, w tym Powiatem Radzyńskim - Partnerami - w sprawie wspólnej realizacji projektu drogowego.

Projekt pn. "Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich" będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V-Transport , Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W ramach "Mega Projektu" Powiat Radzyński będzie realizował dwa zadania inwestycyjne:

  • Przebudowę drogi powiatowej nr 1210 L na odcinku Brzostówiec- Paskudy od km 5+550 do km 8+700 o długości 3150 m"
  • "Przebudowę drogi powiatowej nr 1232L na odcinku Kąkolewnica Wschodnia-Rudnik –Wygnanka od km 0+100 do km 4+575 o długości 4,475 km"

Łączna wartość obu zadań to kwota nieco ponad 8,6 mln zł , dofinansowanie w wysokości 85% z RPO WL to kwota 7,2 mln zł. Planowany harmonogram robót zakłada rozpoczęcie prac w kwietniu 2010 r. Zakończenie inwestycji planowane jest natomiast na sierpień 2010r.Całkowita wartość dofinansowania całego ,,mega projektu” to kwota ponad 131 mln zł stanowiąca 85 % całkowitych kosztów zadań inwestycyjnych wszystkich szesnastu powiatów województwa lubelskiego.

Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego dotyczącej dofinansowania „Mega Projektu” planowane jest na wrzesień br.

Opr. J. Popek

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.076 s.