E-INFORMATOR POWIATOWY

O restrukturyzacji radzyńskiego szpitala (dział - SP ZOZ - przekształcenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  05.05.2009r. | Czytano: 1720 razy. |

dyskutowano podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 21 kwietnia 2009 r.
W posiedzeniu udział wziął min. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Zarządu Szpitale Polskie S.A., ekspert od ochrony zdrowia.

W posiedzeniu Zarządu, w tym punkcie obrad uczestniczyli: Jerzy Kułak – Starosta, Mariusz Skoczylas – Wicestarosta,  Członkowie Zarządu:  Stanisław Okoński, Piotr Powałka, Włodzimierz Szkurłat oraz Halina Szubartowicz – Sekretarz Powiatu, Marek Blicharz – Skarbnik,Dariusz Hankiewicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

Porządek posiedzenia był następujący:

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Spotkanie konsultacyjne z Prezesem Zarządu Szpitale Polskie S.A.
Sprawy przedstawione przez specjalistę ds. oświaty w Wydziale Spraw Społecznych:
 1. ustalenie planu dofinansowania na 2009 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 2. zatwierdzenie aneksu Nr 4 i Nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w roku szkolnym 2008/2009,
 3. zatwierdzenie aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej w roku szkolnym 2008/2009,
 4. zatwierdzenie wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz upoważnienie dyrektorów I LO w Radzyniu Podlaskim i ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim do udzielania zwolnień rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej.
Sprawy przedstawione przez kierownika Wydziału Spraw Społecznych:
 1. wniosek Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Radzyniu Podlaskim w sprawie dofinansowania powiatowych zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej,
 2. wniosek Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim w sprawie zakupu nagród dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Ponadgimnazjalnych i Podstawowych,
 3. wniosek Pana Mariusza Gadzały w sprawie dofinansowania organizacji V Ogólnopolskiej Wystawy Plastikowych Modeli Redukcyjnych „RADZYŃSKIE PUCHARY”,
 4. wniosek Dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim w sprawie zakupu sprężarki modelarskiej.
Sprawy przedstawione przez Sekretarza Powiatu:
 1. powierzenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Radzyniu Podlaskim jako jednostce organizacyjnej Powiatu Radzyńskiego oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 2. udzielenie upoważnienia Pani Antoninie Haponiuk – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim,
 3. zatwierdzenie projektu systemowego na lata 2009-2013 pt. „PRZEŁAMAĆ NIEMOC” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 4. Informacja na temat Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Sprawy przedstawione przez inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
 1. wniosek Zakładu Gospodarki Lokalowej w Radzyniu Podlaskim dotyczący konieczności wykonania przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej od budynku nr 6 przy ul. Armii Krajowej w Radzyniu Podlaskim oraz wymiany pokrycia dachowego budynku gospodarczego,
 2. wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni 2m2 w budynku Przychodni Specjalistycznej oraz szpitala.
Sprawy przedstawione przez Skarbnika Powiatu:
 1. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok,
 2. podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2009 rok,
 3. dofinansowanie organizacji powiatowych obchodów „DNIA STRAŻAKA”.

Osoby zainteresowane przebiegiem tego posiedzenia Zarządu Powiatu mają możliwość wglądu do protokołu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego tj. 7:30 - 15:30. Jest on udostępniony w biurze Rady Powiatu – Pl. I. Potockiego 1.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.05 s.