E-INFORMATOR POWIATOWY

Samochody strażackie i wymiana młodzieży (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  06.05.2009r. | Czytano: 1464 razy. |

O pieniądze na samochody ratowniczo-gaśnicze aplikuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, a o środki na polsko-francuską wymianę młodzieży aplikuje powiat radzyński.

"Samochody ratowniczo-gaśnicze"

W dniu 30 kwietnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wniosek aplikacyjny dotyczący dofinansowania projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Radzyńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska kategoria III. Bezpieczeństwo ekologiczne.

Projekt ten jest wspólnym przedsięwzięciem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim jako Lidera oraz Gmin: Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat jako Partnerów. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego powiatu radzyńskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i awarii chemicznych o charakterze ekologicznym.

Realizacja powyższego celu możliwa będzie dzięki zakupowi 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanych w miejscowościach: Borki (gmina Borki), Sobole (gmina Ulan-Majorat), Czemierniki (gmina Czemierniki), Żabików (gmina Radzyń Podlaski) oraz Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim (po jednym samochodzie dla każdego z Partnerów).

Wszystkie ww. jednostki straży pożarnej (SP) funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), którego podstawowym szczeblem wykonywania działań jest poziom powiatu.

Całkowita wartość projektu to kwota niespełna 4 mln zł. Zakup samochodów planowany jest na IV kwartał br. Wkład własny w kwocie przewidzianej dla KPPSP w Radzyniu Podlaskim zapewniony jest z budżetu Powiatu Radzyńskiego. Kwota dotacji będzie wynosiła 3 399 150,00 zł. tj. 85% wartości inwestycji brutto.

"Polsko-Francuska wymiana młodzieży Bressuire 2009"

W dniu 04 maja br. w związku z ogłoszonym konkursem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Powiat Radzyński złożył ofertę realizacji zadania publicznego "Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży". Jego realizatorem będzie I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim.

Zadanie to pn. "Polsko-Francuska wymiana młodzieży Bressuire 2009" polegać będzie na pobycie w dniach od 16.10 br. do 25.10 br. we Francji 35 uczniów wraz opiekunami i tłumaczem. Partnerem ze strony francuskiej będzie Liceum Simone Signoret w Bressuire. Liceum francuskie zadeklarowało przyjęcie 35 uczniów z I LO. Podczas realizacji zadań przewidzianych w programie wymiany, uczniowie będą przebywać w domach rodzinnych uczniów francuskiego liceum. W czasie pobytu uczniowie będą doskonalić znajomość języka francuskiego, poznawać środowisko rodzinne, szkolne i atrakcje turystyczne regionu partnera francuskiego. Przewidziany jest także jednodniowy pobyt w Paryżu.

Całkowity koszt zadania to kwota nieco ponad 33 tys. zaś wnioskowana kwota dotacji to 16 tys. zł.

Opr. J. Popek

 

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.041 s.