E-INFORMATOR POWIATOWY

Termomodernizacja budynku szpitala (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  14.05.2009r. | Czytano: 963 razy. |

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim złożyła w dniu 30 kwietnia br. wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,OŚ PRIORYTETOWA VIII: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia projektu pn. "Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim".

Kompleks szpitala powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Foto: Archiwum SP ZOZ
Kompleks szpitala powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Projekt ten przewiduje wykonanie następującego zakresu prac:

  • modernizację instalacji c.o. wraz z dobudową węzła ciepłowniczego,
  • docieplenie stropodachów i dachów,
  • docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych,
  • instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • modernizację instalacji c.w.u. poprzez instalację kolektorów słonecznych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Całkowita wartość projektu to kwota nieco ponad 6 mln zł. Wnioskowa dotacja to 85% wartości projektu. Rozpoczęcie prac planowane jest na kwiecień 2010r. zaś zakończenie na czerwiec 2012 r.

« powrót  

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.049 s.