E-INFORMATOR POWIATOWY

e-Inclusion (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  15.07.2009r. | Czytano: 1184 razy. |

Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zagrożonej części społeczeństwa powiatów północno - wschodniej Lubelszczyzny”, który został złożony w kwietniu 2009 r. do działania 8.3 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, uzyskał dofinansowanie w kwocie 10 575 030,20 zł (wartość projektu: 12 441 212,00 zł).

Liderem projektu jest powiat parczewski, a partnerami powiaty: bialski, lubartowski i radzyńskiego. Obecnie są przygotowywane dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

Planowany termin realizacji projektu: 1.10.2009 r. – 31.12.2012 r.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu (technologia Wi Max: 3,6 - 3,8 GHz) mieszkańcom powiatów bialskiego, lubartowskiego, parczewskiego i radzyńskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Bezpłatny dostęp do Internetu otrzyma 3520 gospodarstw domowych z terenu tych powiatów.

Zakładane produkty:

 

  • instalacja i uruchomienie 3520 zestawów abonenckich (urządzeń odbiorczych),
  • przekazanie beneficjentom ostatecznych 352 notebooków,
  • zrealizowanie 264 szkoleń z zakresu obsługi powierzonych urządzeń odbiorczych oraz konfiguracji sieci,
  • zrealizowanie 30 szkoleń „Podstawy obsługi komputera, systemu Windows z elementami Internetu i MS Works”,
  • realizacja łącznie 13724 osobogodzin szkoleniowych,
  • uruchomienie 16 stacji bazowych umożliwiających dostęp do Internetu dla grup docelowych,
  • uruchomienie 352 stacji przekaźnikowych umożliwiających dostęp do Internetu dla grup docelowych.

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.042 s.