E-INFORMATOR POWIATOWY

Wybór formy przekształcenia SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim (dział - SP ZOZ - przekształcenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  31.08.2009r. | Czytano: 1839 razy. |

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2009 roku jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala poprzez postawienie SPZOZ w Radzyniu Podlaskim w stan likwidacji i wydzierżawienie mienia ruchomego i nieruchomego w przetargu nieograniczonym. Tym samym zaproponuje je Radzie Powiatu, jako model docelowy funkcjonowania radzyńskiego szpitala.

Prace samorządu Powiatu zmierzające do zmiany formuły organizacyjno-prawnej SPZOZ w Radzyniu Podlaskim trwają już od kwietnia br. Rozpoczęte zostały cyklem konsultacji społecznych poprzedzonych opracowaniem materiału analitycznego przez eksperta dr Mariana Kachniarza.

W dniu 4 sierpnia 2009 r. dwunastoosobowa delegacja samorządu powiatu radzyńskiego - Zarządu Powiatu i przedstawicieli klubów Radnych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim złożyła wizytę w Sztumie, gdzie miała możliwość zapoznania się z doświadczeniem samorządu powiatu w zakresie przekształcenia sztumskiego SP ZOZ, mogła też zobaczyć jak funkcjonuje przekształcony szpital - prowadzony przez spółkę-córkę konsorcjum American Heart of Poland.

Zdaniem Starosty Radzyńskiego samorządowi powiatowemu pozostają do rozważenia dwa warianty przekształcenia szpitala - jeden to w spółkę prawa handlowego ze 100% bądź większościowym udziałem samorządu powiatu i pozostawienie SPZOZ-u w likwidacji nie przerzucając w ten sposób zadłużenia szpitala na barki powiatu, drugi - postawienie szpitala w stan likwidacji i wydzierżawienie majątku ruchomego i nieruchomego szpitala podmiotowi wyłonionemu w publicznym przetargu nieograniczonym.

W ocenie Starosty - jak czytamy w protokole z posiedzenia Zarządu - minusem przekształcenie naszego szpitala w spółkę prawa handlowego

(...) jest obowiązek przejęcia pewnej części zobowiązań na barki powiatu. W takiej sytuacji część wierzycieli rozpoczęłaby procesy windykacyjne i groziłoby to załamaniem szpitala w likwidacji. Na pewno nie możemy, jako powiat liczyć na żadne profity związane z funkcjonowaniem spółki prawa handlowego – szpital powiatowy w Radzyniu Podlaskim. Musielibyśmy raczej dokapitalizować jakąś kwotą nowopowstałą spółkę. Pozostaje sprawa źródeł spłaty zobowiązań. Pozostawienie SPZOZ-u w likwidacji nie może być tylko zabiegiem prawnym. Ten proces musi dać realne szanse spłaty zobowiązań szpitala i wskazanie źródeł tych spłat. Bez tego nie można podjąć takiej uchwały. Mamy nad sobą kontrolę prawną i finansową. Wybieg prawny, który pozwalałby na likwidację SPZOZ-u bez wskazania źródeł pokrycia jego strat przez likwidatora SPZOZ-u byłby działaniem nieprawnym. Pozostaje bardzo ważna sprawa rozwoju szpitala. (...)

Mając na względzie doświadczenia sztumskie i nie tylko, najlepszą formą zapewnienia kontroli właścicielskiej przez samorząd powiatu nad funkcjonowaniem szpitala powiatowego jest forma dzierżawy. Przykład sztumski pokazuje, że można w dość korzystny sposób te ramy współpracy z kapitałem niepublicznym nałożyć. Warunki, jakie uzyskano w Sztumie pozwalają na dość mocną kontrolę właścicielską ze strony samorządu powiatu w stosunku do placówki dzierżawiącej szpital.

 

Protokół z tego posiedzenia Zarządu (nr 23/2009) jest dostępny w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.058 s.