E-INFORMATOR POWIATOWY

5 milionów unijnych pieniądzy dla radzyńskiego szpitala (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  04.09.2009r. | Czytano: 899 razy. |

Wniosek radzyńskiego SP ZOZ o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. "Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim" został najwyżej oceniony merytorycznie spośród 17 wniosków. Uzyskał on 98,75%. Wartość całkowita projektu - 6 007 441 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 5 106 324,84 zł.

Wniosek został złożony w dniu 30.04.2009 r.
Projekt ten przewiduje wykonanie następującego zakresu prac:

  • modernizację instalacji c.o. wraz z dobudową węzła ciepłowniczego,
  • docieplenie stropodachów i dachów,
  • docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych,
  • instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • modernizację instalacji c.w.u. poprzez instalację kolektorów słonecznych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Rozpoczęcie prac planowane jest na kwiecień 2010 r. zaś zakończenie na czerwiec 2012 r.

Lista ocenionych merytorycznie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 8.3 Ochrona zdrowia - Typ projektów: Ochrona zdrowia - projekty realizowane przez szpitale - termomodernizacja budynków szpitalnych - nr konkursu 05/RPOWL/8.3/2009 została opublikowana w dniu 3.09.2009 r.  na stronie www.rpo.lubelskie.pl.

 

 

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.077 s.