E-INFORMATOR POWIATOWY

Dzień pamięci Dywizjonu 303 (dział - Kultura)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  08.09.2009r. | Czytano: 2817 razy. |

Dzień pamięci Dywizjonu 303Patriotyczne uroczystości upamiętniające bohaterskich lotników oraz pierwszego dowódcę 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki odbyły się w 6 września 2009 r. w Woli Osowińskiej.

Wieniec będzie składać delegacja samorządu Powiatu Radzyńskiego - Jerzy Kułak Starosta Radzyński i Tadeusz Skowron - radny Rady Powiatu.

Foto: B. Sozoniuk
Wieniec będzie składać delegacja samorządu Powiatu Radzyńskiego - Jerzy Kułak Starosta Radzyński i Tadeusz Skowron - radny Rady Powiatu.

Ich organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej oraz Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej, którą odprawili księża: ks. proboszcz Jerzy Kalicki i ks. Piotr Radzikowski, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej WSOSP z Dęblina (kpt. Andrzej Greszta - dowódca i tambur major chor. Karol Cios) i Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych (dowódca kpt. Paweł Ziń).

Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod obelisk poświęcony płk pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu. Tam zostali przywitani przez Wójta Gminy Borki Henryka Mateusiaka i radną Rady Gminy Borki Alinę Kryjak.
Gośćmi uroczystości byli m.in.: Andre Nowak - Attache Morski i wojskowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Witold Opartowski - Sekretarz Ambasady Brytyjskiej, Tadeusz Sławecki - poseł na Sejm RP, płk pil. dr Waldemar Gołębiowski - zastępca Dowódcy IV Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, płk Janusz Chojecki - Szef Wydziału Wychowania WSOSP w Dęblinie, ppłk pil. Robert Kozak - I Eskadra Lotnictwa Taktycznego Warszawa, Jerzy Kułak - Starosta Radzyński, Tadeusz Skowron - radny Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, podinspektor Marek Kowalczyk - Komendant Powiatowej Policji, brygadier Dariusz Gomółka - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Wojewodę Lubelskiego reprezentował Waldemar Posiadły.

Następnie płk Marek Paterek, reprezentujący Kancelarię Prezydenta, przekazał na ręce ks. Jerzego Kalickiego i Andrzeja Koska Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, którym, na ich wniosek, Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Zdzisława Krasnodębskiego.

Po tym odbyła się część artystyczna i apel poległych. Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod obeliskiem poświęconym płk pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu. W imieniu samorządu Powiatu Radzyńskiego wieniec złożył Starosta Jerzy Kułak i radny Tadeusz Skowron. Część oficjalną zakończyły przemówienia gości. Po nich odbył się koncert orkiestry i pokaz musztry paradnej.

Na program festynu wojskowo-historycznego złożyły się:

 • konkursy - sprawnościowe, wiedzy historycznej i konkurs plastyczny,
 • występy artystyczne grup z zespołu Placówek Oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Osowińskiej oraz Zespołu Śpiewaczego z Olszewnicy,
 • pokazy: kozackie i kawaleryjskie Grupy Reprezentacyjnej „ATAMANY” (przygotował Radosław Skowron), sprawności policyjnej grupy interwencyjnej.

Stoiska promocyjne przygotowali: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych i Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie, Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” w Radzyniu Podlaskim. Całą imprezę prowadziła profesjonalnie Dominika Kryjak.

Patronat honorowy objęli: Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska i Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.
Impreza była współfinansowana z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

Zobacz fotoreportaż: Dzień Pamięci Dywizjonu 303

 

Krótka historia Dywizjonu 303 i jego pierwszego dowódcy Zdzisława Krasnodębskiego (opr. Irena Skowron)

Zdzisław Krasnodębski urodził się w Woli Osowińskiej na Podlasiu 10 lipca 1904 roku. Uczył się w szkołach w Siedlcach, w Łomży i w Warszawie. Służbę żołnierską rozpoczął jako szesnastoletni ochotnik w roku 1920 w warszawskim 201 Pułku Piechoty, podczas wojny polsko - bolszewickiej. Po zwolnieniu z wojska wstąpił w szeregi Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie, gdzie zdał maturę. Po ukończeniu tego Korpusu został przyjęty w roku 1925 do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Grudziądzu, którą przeniesiono następnie do Dęblina. Na stałe związał się z Warszawskim Pułkiem, w którym przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia myśliwskiego: zastępcy dowódcy eskadry, oficera taktycznego dywizjonu, dowódcy eskadry i dywizjonu. 1 września 1939 roku kpt. Pil Zdzisław Krasnodębski dowodził I Dywizjonem Myśliwskim, wchodzącym w skład Brygady Pościgowej.

1 września 1939 roku rozpoczęła się bitwa o Warszawę, w której piloci zwalczają nieprzyjacielskie naloty bombowców i atakują eskortujące je myśliwce. Pierwszym Dywizjonem Myśliwskim, wchodzącym w skład Brygady Pościgowej dowodził kapitan pilot Zdzisław Krasnodębski. Pierwszego dnia w czasie jednej z walk klucz Krasnodębskiego zestrzelił Dorniera.

3 września Dywizjon zaatakował grupę niemieckich samolotów. Samolot Krasnodębskiego w pewnym momencie stanął w płomieniach. Sam Krasnodębski opisał to zdarzenie: „Opadając powoli zobaczyłem ostatni jeszcze raz moją maszynę, jak szła w płomieniach do ziemi. Po wylądowaniu sprawdziłem samego siebie. Kombinezon nadpalony , lekkie poparzenia, ale ogólnie wszystko całe. A zatem jeszcze nie koniec, jeszcze się w powietrzu spotkamy...

Po 17 września 9 sprawnych maszyn przekroczyło granicę z Rumunią. Stamtąd różnymi drogami piloci polscy przedostawali się do Francji , aby kontynuować walkę z wrogiem. Krasnodębski zorganizował tam ze swych ludzi Dywizjon, dla którego - niestety - zabrakło samolotów.

Po upadku Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii i już w lipcu 1940 roku otrzymał rozkaz zorganizowania Dywizjonu Myśliwskiego, opartego na personelu jego jednostki z Polski. Rozkaz wydał Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski. Dywizjon otrzymał numer 303. Jego miejscem stacjonowania było lotnisko Northolt pod Londynem. Na prośbę Krasnodębskiego władze brytyjskie zgodziły się na nadanie dywizjonowi imienia Tadeusza Kościuszki i namalowanie odznaki Kosynierów na kadłubach samolotów. Mieli dalej walczyć za wolność , „wolność waszą, ale nie naszą”, jak powiedział Krasnodębski. Dywizjon 303 rozpoczął swój udział w walce o Anglię 31 sierpnia 1940 roku.

6 września 1940 roku był najtragiczniejszym lotem dywizjonu 303, gdyż na 12 maszyn wróciło na lotnisko tylko pięć, dwóch pilotów zginęło, Krasnodębskiego z poparzoną twarzą i rękami przewieziono do szpitala na długie miesiące. Tego dnia na swego następcę w dowodzeniu dywizjonem wyznaczył Witolda Urbanowicza.

5 października 1940 roku do szpitala przybywa naczelny wódz Generał Sikorski dekoruje Krasnodębskiego Krzyżem Virtuti Militarii. Usłyszał wtedy te słowa: „panie Majorze, nadaję panu , jako dowódcy słynnego Dywizjonu Warszawskiego imienia Tadeusza Kościuszki, krzyż Virtuti Militari V klasy, za osobiste męstwo, stwierdzone bohaterskimi czynami wobec wroga, oraz za wychowanie żołnierzy podległego panu dywizjonu, w duchu ofiarnej służby żołnierskiej”.

A dywizjon 303 w okresie tym zestrzelił największą ilość (126) nieprzyjacielskich samolotów, spośród wszystkich dywizjonów.

W wigilię 1940 roku, korzystając z obecności wszystkich dowódców Dywizjonu oraz zebranego całego personelu, członkowie Dywizjonu powzięli jednogłośnie następującą uchwałę: „Dnia 24.12.1940 roku w dzień wigilijny, na lotnisku w Leconfield, na ziemi angielskiej, wszyscy obecni dowódcy Dywizjonu: mjr pil. Krasnodębski Zdzisław, kpt pil. Urbanowicz Witold i kpt pil Kowalczyk Adam, wszyscy oficerowie, podoficerowie i szeregowcy, postanawiają uroczyście i jednogłośnie, by:

 • Dzień 1 września każdego roku był dniem święta 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki, bez względu na to, jaka numerację otrzyma w Odrodzonej i Niepodległej Polsce.
 • W dniu tym po wieczne czasy postanawiamy: składać hołd wszystkim kolegom Dywizjonu poległym na ziemi angielskiej w walce o niepodległość Naszej Ojczyzny przez złożenie wieńców na grobach i zrzucenie wieńca do Kanału La Manche.
 • W dniu tym postanawiamy zjazd wszystkich byłych żołnierzy 303 Dywizjonu w przyszłym jego miejscu postoju.

Ostatnie bojowe zadanie Dywizjon wykonał 25 kwietnia 1945 roku.

11 grudnia 1946 roku Witold Łokuciewski ostatni dowódca Dywizjonu 303 w symbolicznym geście zdjął odznakę kościuszkowską z samolotu typu Mustang.

Tak dobiegła końca historia 303 Dywizjonu Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki.

Pułkownik Krasnodębski podzielił los wielu polskich żołnierzy - tułaczy, szukając miejsca stałego pobytu w Europie, Afryce, Ameryce. Zmarł w Kanadzie, dnia 3 lipca 1980 roku.

Dowódcy Dywizjonu 303:

 1. Krasnodębski Zdzisław Mjr.pil.
 2. Urbanowicz Witold Por.pil.
 3. Henneberg Zdzisław Por.pil.
 4. Kowalczyk Adam Kpt.pil.
 5. Arentowicz Tadeusz Por.pil.
 6. Łapkowski Wacław Por.pil.
 7. Jankiewicz Jerzy Kpt.pil.
 8. Kołaczkowski Wojciech Kpt.pil.
 9. Żak Walerian Kpt.pil.
 10. Zumbach Jan Kpt.pil.
 11. Bieńkowski Witomir Kpt.pil.
 12. Falkowski Jan Kpt.pil.
 13. Koc Tadeusz Kpt.pil.
 14. Drobiński Bolesław Kpt.pil.
 15. Łokuciewski Witold Mjr.pil.

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.11 s.