E-INFORMATOR POWIATOWY

Lokata wiedzy - bezpłatne szkolenia (dział - Konferencje, szkolenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  11.09.2009r. | Czytano: 1386 razy. |

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, które wykonują pracę na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz mieszkających (zameldowanych) bądź pracujących na terenie województwa lubelskiego.

Foto: 

Szkolenia obejmują swym zakresem:

 • podstawy rachunkowości;
 • sprawozdania finansowe – bilans, rachunek wyników, przepływy;
 • analizę sprawozdań finansowych;
 • rodzaje kosztów;
 • poziom opłacalności;
 • opusty cenowe i wolumeny sprzedaży;
 • zysk i próg rentowności;
 • metody amortyzacyjne, wyceny zapasów i ich wpływ na sprawozdania finansowe;
 • wartości pieniądza w czasie;
 • metody oceny projektów inwestycyjnych;
 • analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa;
 • zysk i próg rentowności.
 • Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach EFS
Więcej informacji na stronie projektu: www.lokata-wiedzy.pl

« powrót  

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.047 s.