E-INFORMATOR POWIATOWY

Lekcja historii i patriotyzmu w Gimnazjum w Czemiernikach (dział - Informacje różne)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  15.09.2009r. | Czytano: 1273 razy. |

Lekcja historii i patriotyzmu w Gimnazjum w CzemiernikachW dniu 11 września odbyły się w Gimnazjum Publicznym w Czemiernikach i w lesie Sitno uroczyste obchody dnia patrona szkoły - harcmistrza Michała Stefana Lisowskiego. Uroczystość była połączona z Rajdem Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa (11-12 września 2009 r.), który był organizowany przez radzyński Oddział PTTK już po raz dziewiąty.

Kwiaty pod obeliskiem składają czemierniccy harcerze. Wiązankę kwiatów złożył również obecny na uroczystości Jerzy Kułak, Starosta Radzyński.

Foto: Arkadiusz Filipek
Kwiaty pod obeliskiem składają czemierniccy harcerze. Wiązankę kwiatów złożył również obecny na uroczystości Jerzy Kułak, Starosta Radzyński.

W dniu 11 września w szkole odbyła się uroczysta akademia z udziałem młodzieży oraz władz szkolnych. Uroczystość otworzył dyrektor Ireneusz Kaczorek. Przybyli na nią Wójt Gminy Czemierniki Kazimierz Sobieszek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Dobrowolska. Uczniowie klas I, którzy w tym dniu złożyć mieli uroczyste ślubowanie, przygotowali część artystyczną. Były piosenki, wiersze i przypomniana została biografia Michała Lisowskiego. W słowach wierszy mowa była o historii, wojnie, miłości, braterstwie, odwadze, przyjaźni, ofiarności i poświęceniu dla Ojczyzny.

Uosobieniem tych wszystkich wartości był nasz patron, kochał życie ale jednocześnie z pełną świadomością złożył je w ofierze za Wolną i Niepodległą Polskę. O jego postawie świadczy fakt, że mimo możliwości ucieczki i uratowania życia, nie zrobił tego, w imię przyjaźni i solidarności z pozostałymi kolegami harcerzami. Nie tylko ich nie pozostawił, ale wziął całą winę na siebie, próbując ich ratować. Na zakończenie akademii młodzież zwróciła uwagę na fakt, jakże częstego dzisiaj fałszowania naszej historii i przemilczania faktów. Końcowym elementem akademii było wspólne odśpiewanie pieśni Rota. Akademię przygotowali uczniowie klas I pod kierunkiem swoich wychowawców: Teresy Zdunek, Jolanty Karwowskiej-Nowak, Arkadiusza Filipka oraz Krzysztofa Badziaka.

Kolejnym etapem uroczystych Dni Patrona była msza polowa i ślubowanie uczniów klas pierwszych w miejscu śmierci harcerzy radzyńskich w lesie w pobliżu miejscowości Sitno. Ta część uroczystości jest organizowana wspólnie z radzyńskim oddziałem PTTK w ramach Rajdu Pamięci szlakiem Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Ogrzygóździa. Otworzył ją Bogdan Fijałek, prezes radzyńskiego oddziału PTTK. Mszę św. celebrował ks. Grzegorz Bindziuk. W trakcie mszy św. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. hm. M. S. Lisowskiego w Czemiernikach. Dyrektor szkoły, Ireneusz Kaczorek odczytał akt ślubowania, a uczniowie złożyli przysięgę na sztandar.

Po mszy św. głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu posła Tadeusza Sławeckiego do wszystkich przybyłych zwróciła się Anna Szymala z biura pana posła.

Pan Tadeusz Sławecki jest szczególnie bliski uczniom Gimnazjum w Czemiernikach, gdyż przez wiele lat był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czemiernikach a potem gimnazjum. Jako prezes Czemiernickiego Towarzystwa Regionalnego był jednym z inicjatorów nadania gimnazjum imienia Michała Stefana Lisowskiego. W liście skierowanym do uczniów i nauczycieli pisał:
Szanowni uczestnicy uroczystości. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Uroczyste Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych Publicznego Gimnazjum im. hm. Michała Stefana Lisowskiego w Czemiernikach. Ta patriotyczna uroczystość przypada w roku szczególnym, obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Ci bohaterowie, którzy oddali swoje młode życie za Polskę niech pozostaną dla nas wzorem patriotyzmu i umiłowania swojej Ojczyzny. O ich wielkim przywiązaniu do narodu i szczytnych ideałów wyniesionych z domu i z polskiej szkoły niech świadczą słowa szefa lubelskiego Gestapo „…wydałem rozkaz rozstrzelania bo byli za dobrymi Polakami, by ich wysłać do obozu.
Dumny jestem z tego, że szkoła, którą przez wiele lat kierowałem nosi imię bohatera, harcerza i nauczyciela tej szkoły hm. Michała Stefana Lisowskiego, którego pamięć i postawa są inspiracją do działań wychowawczych w naszym gimnazjum. Ta uroczystość jest lekcją patriotyzmu, nie tylko dla uczniów tej szkoły, ale i uczestników IX Rajdu Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa, człowieka, który może być dla nas wzorem pedagoga, krajoznawcy i wychowawcy młodzieży. Miałem zaszczyt współpracować z Panem Kazimierzem Odrzygoździem w PTTK i PTSM i wyniosłem z tej współpracy wiele doświadczeń dotyczących krajoznawstwa, turystyki młodzieżowej i pracy z młodzieżą, którą kontynuuję do dnia dzisiejszego, jako nauczyciel i osoba współodpowiedzialna w Sejmie za edukację.
Niech pamięć o tych ludziach pozostanie w naszych sercach i umysłach.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy 9 rajdu szlakiem harcerzy radzyńskich udali się do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Czemiernikach, gdzie była baza rajdu. Tu 150 uczestników wzięło udział w marszach na orientację. Trasa biegów była wytyczona w pobliskich terenach leśnych w okolicach Czemiernik i Bełcząca. Rywalizacja zakończyła się w sobotę rozdaniem nagród i wyróżnień.

Harcmistrz Michał Stefan Lisowski był przed II wojną światową nauczycielem w czemiernickiej szkole i wielkim społecznikiem, który bardzo ukochał młodzież. To tu powstała jedna z pierwszych drużyn harcerskich w powiecie lubartowskim, która nosiła imię hetmana Jana Karola Chodkiewicza. W czasie niemieckiej okupacji Lisowski był żołnierzem ZWZ – AK i organizatorem konspiracyjnych oddziałów harcerskich. W roku 1940 wraz z grupą harcerzy został aresztowany przez radzyńskie gestapo, a później rozstrzelany w lesie pod Radzyniem Podlaskim w miejscowości Sitno.

Wspaniała postać druha Lisowskiego stała się godnym wzorcem do naśladowania przez następne młode pokolenie Polaków, a szczególnie bliski jest on uczniom czemiernickiego gimnazjum, którego stał się patronem.

Opracował Ireneusz Kaczorek

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.102 s.