E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.09.2009r. | Czytano: 1055 razy. |

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2009 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim odbędzie się sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad j.n.:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  • stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku.
 5. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Radzyńskim.
 6. Rozpatrzenie wniosku Klubów Radnych PiS i Wspólnoty w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego prywatyzacji SPZOZ w Radzyniu Podlaskim.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/162/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie pozbawienia drogi publicznej Nr 1213 L (Malcanów)- gr. pow. Domaszewnica –Stanisławów- Kolonia-Sobole (na odcinku od km 3+570 – koniec nawierzchni bitumicznej do km 9+670- skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1215 L w m. Sobole dł. 6.100 km położonej na terenie Powiatu Radzyńskiego kategorii drogi powiatowej.
  2. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/168/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie przekazania Gminie Borki zadań własnych Powiatu Radzyńskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
  3. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/164/2009 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie przekazania Gminie Wohyń zadań własnych Powiatu Radzyńskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
  4. w sprawie realizacji jako Partner wspólnie z Gminą Wohyń inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101879L Bezwola POM-Stara Wieś” dofinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
  5. w sprawie realizacji wspólnie z Gminą Borki inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L,odcinek Osowno-Borki od km 0+000(12+789) do km 1+460 (14+259) o długości 1460,00m” dofinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Wołosowicz

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.048 s.