E-INFORMATOR POWIATOWY

Przebudowa Dróg Lokalnych (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  29.10.2009r. | Czytano: 1101 razy. |

Przebudowa Dróg LokalnychW dniu 29.10.2009 na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały opublikowane dwie listy rankingowe wniosków przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Ulica Lubelska w Radzyniu Podlaskim.

Foto: B. Sozoniuk
Ulica Lubelska w Radzyniu Podlaskim.

Jedna dotycząca wniosków złożonych na drogi powiatowe w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011", druga dotycząca dróg gminnych.

Na pozycji 8 na pierwszej liści znajduje się wniosek Powiatu Radzyńskiego dotyczący realizacji wspólnie z Gminą Borki inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1218L, odcinek Osowno -Borki od km 0+000 (12+789) do km 1+460(14+249) o długości 1460,00 m". Liderem w tym projekcie jest Powiat Radzyński. Kwota dotacji to około 620 tys. zł.  Rozpoczęcie prac planowane jest na wiosnę 2010r.

Na drugiej liście, na pozycji 20 znajduje się wniosek Miasta Radzyń Podlaski, na pozycji 43 wniosek Gminy Wohyń, a na pozycji 44 wniosek Gminy Czemierniki.

W dwóch projektach tzn. Miasta Radzyń Podlaski i Gminy Wohyń Powiat Radzyński uczestniczy jako Partner. Wniosek Miasta Radzyń Podlaski dotyczy "Przebudowy ul. Międzyrzeckiej, ul. Jana Pawła II, ul. Lubelskiej i Pl. Wolności wraz z autobusowym punktem obsługi pasażerów. I etap –przebudowa ul. Lubelskiej i części ul. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4310820 zł. Wniosek Gminy Wohyń to "Przebudowa drogi gminnej nr 101879L Bezwola POM-Stara Wieś”.

Szansę na dofinansowanie ma także wniosek Gminy Borki znajdujący na pozycji 53.W chwili obecnej do realizacji przewidziano wnioski do pozycji 50.

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.068 s.