E-INFORMATOR POWIATOWY

Radzyńscy stypendyści (dział - Informacje różne)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  05.11.2009r. | Czytano: 1031 razy. |

Radzyńscy stypendyściKlaudia Zwierzchowska z I LO w Radzyniu Podlaskim jako jedyna w gronie 43 stypendystów z 5 powiatów północnej Lubelszczyzny została nagrodzona dwoma stypendiami: Premiera i Ministra Edukacji Narodowej.

Klaudia Zwierzchowska i jej mama przyjmują dyplom i list gratulacyjny z rąk wicewojewody Henryki Strojnowskiej.

Foto: Tadeusz Pietras
Klaudia Zwierzchowska i jej mama przyjmują dyplom i list gratulacyjny z rąk wicewojewody Henryki Strojnowskiej.

Oprócz Klaudii Zwierzchowskiej stypendia Ministra Edukacji Narodowej, które są przyznawane uczniom wybitnym, min. laureatom olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim otrzymało jeszcze 3 uczniów. Klaudia jest laureatką olimpiady filozoficznej (opiekun Renata Kwasek).

Dyplomami prezesa Rady Ministrów zostało wyróżnionych 43 uczniów, wśród nich: Magdalena Bogusz z Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Anna Nowacka - klasa II Techikum i Katarzyna Parafian – klasa II II LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.
Rodzice stypendystów otrzymali listy gratulacyjne.

Dyplomy i listy wręczali: wicewojewoda Henryka Strojnowska oraz Stanisław Romanowski, kierownik delegatury LUW w Białej Podlaskiej. W uroczystości, której organizatorem było Kuratorium Oświaty w Lublinie, uczestniczyli także rodzice i nauczyciele sypendystów, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów. Na zakończenie uroczystości z programem artystycznym wystąpił młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej "Łukowiacy".

W roku szkolnym 2009/2010 w województwie lubelskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 264 uczniów, a za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009 stypendiami Ministra Edukacji Narodowej uhonorowanych zostało 17 uczniów.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej odbyła sie 4.11.2009 r w Auli ZSZ nr w Białej Podlaskiej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Premiera przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium ministra edukacji narodowej może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub Stowarzyszenie naukowe 
  • uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki 
  • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć 
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.048 s.