E-INFORMATOR POWIATOWY

Program rozwoju i promocji turystyki (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  13.11.2009r. | Czytano: 1889 razy. |

Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował 13.11.2009 r. listę projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki, RPO WL na lata 2007 - 2013 - nr konkursu 12/RPOWL/7.2/2009. Na piątym miejscu w rankingu z 79 punktami znalazł się wniosek Powiatu Radzyńskiego.

Foto: Logo Programu Regionalnego Narodowa Strategi Spójności

Dotyczy on realizacji projektu „Program rozwoju i promocji turystyki powiatu radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski-opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”. Całkowita wartość projektu wynosi 599609,99 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 70% tj. 417164,99 zł.

Dofinansowanie z Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki, otrzyma 17 z 23 złożonych wniosków. Całkowita wartość złożonych wniosków to kwota 20128506,43 zł (wnioskowana kwota dofinansowania – 14001775,79 zł, alokacja 12754694,40 zł).

Projekt „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i miasta Radzyń Podlaski - opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru” realizowany będzie w latach 2009 - 2011 poprzez partnerstwo zawiązane między Powiatem Radzyńskim, a Miastem Radzyń Podlaski. Będzie on realizowany w 3 etapach:

  • Etap I - „Prace diagnostyczno-badawcze”. Przeprowadzenie badań wizerunku turystyczno-kulturowego obszaru Projektu i prac diagnozujących potencjał turystyczno-kulturowy.
  • Etap II - „Opracowanie założeń rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych powiatu”. Obejmie on stworzenie „Strategii rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski na lata 2010-2020”, która zakłada utworzenie 3 markowych produktów turystyczno-kulturowych z gotowymi ofertami dla turystów, w tym: „Szlakiem Magnackim od Pałacu Potockich do sąsiednich siedzib szlacheckich” – w oparciu o walory jednej z najznakomitszych rezydencji magnackich Polski Wschodniej, „Na tropie natury w Dolinie Tyśmienicy” – w oparciu o walor przyrodniczy o znaczeniu ponadregionalnym jakim jest Dolina Tyśmienicy oraz „Radzyń Podlaski miasto muzyki i Karola Lipińskiego” – w oparciu o twórczość światowej sławy kompozytora i skrzypka.
    Opracowany zostanie także „System identyfikacji wizualnej i werbalnej markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu (SIW)”.
  • Etap III - „Utworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej i kulturalnej”. Opracowanie przewodnika audio w 2 wersjach: po mieście i Pałacu Potockich (do wypożyczenia z urządzeniem audio) oraz po obszarze Powiatu (dla zmotoryzowanych, nagrana na CD). Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych: foldery promocyjne; monografia nt. Pałacu Potockich; przewodnik pamiątka z podróży. Stworzenie portalu www prezentującego atrakcje i infrastrukturę turystyczną i kulturową.

Cele bezpośrednie Projektu to:

  1. Pozyskanie informacji na temat potrzeb, preferencji, oczekiwań turystów odwiedzających obszar Projektu oraz aktualnych danych dotyczących potencjału turystycznego i kulturowego obszaru. 
  2. Wykreowanie markowych produktów turystycznych wykorzystujących potencjał turystyczny i kulturowy Powiatu Radzyńskiego i miasta Radzyń Podlaski. 
  3. Stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji o atrakcyjności obszaru i markowych produktach turystycznych i kulturowych.

 

« powrót  

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.066 s.