E-INFORMATOR POWIATOWY

Przedszkole specjalne - pełnomocnictwo dla dyrektora SOS-W (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  10.12.2009r. | Czytano: 1379 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2009 roku podjął uchwałę Nr 105/2009 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Radzyniu Podlaskim jako jednostce organizacyjnej Powiatu Radzyńskiego.

Zgodnie z zapisem tej uchwały:

§ 1

  1. Powierza się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem, który ma stanowić siedzibę przedszkola specjalnego, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Radzyniu Podlaskim jako jednostce organizacyjnej Powiatu Radzyńskiego.
  2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują również: 
    • podpisanie w imieniu Zarządu Powiatu umów z wybranymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcami, 
    • nadzór i rozliczenie końcowe przeprowadzonych postępowań.

§ 2
Oświadczenia woli w zakresie czynności określonych w § 1 ust. 2 uchwały dokonywać będzie Pani Antonina Haponiuk dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  2.381 s.