E-INFORMATOR POWIATOWY

W obronie pacjentów i szpitali (dział - Informacje różne)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.12.2009r. | Czytano: 1234 razy. |

W najbliższych dniach starostowie i prezydencji miast na prawach powiatu przeprowadzą akcję protestacyjną w Warszawie przed siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia. Stop dla ograniczania dostępności do świadczeń medycznych! Stop dla lekceważenia dorobku samorządów terytorialnych, dyrekcji i pracowników szpitali powiatowych

 Mimo wielu prób przekonywania Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do konieczności zmian zasad finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego, a w szczególności wypłacania tzw. nadwykonań za lata 2008 i 2009 oraz zasad kontraktowania na rok 2010 - rozpoczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną.

Szpitale powiatowe odgrywają niezwykle istotną rolę w systemie ochrony zdrowia, a od sprawności ich działania zależy zdrowie i życie mieszkańców.

Tymczasem, do dnia dzisiejszego w niemal wszystkich województwach nie wypłaca się wynagrodzenia za świadczenia ponadlimitowe z zakresu lecznictwa zamkniętego.

Nie zatwierdzono również Planu finansowego NFZ na rok 2010, a projekty rozpatrywane w ostatnich dniach przez sejmową Komisję Zdrowia przewidują znaczne obniżenie nakładów na szpitale (przy jednoczesnym znaczącym wzroście w innych świadczeniach).

Nie akceptujemy tego typu działań, które spowodować mogą ograniczanie dostępu ubezpieczonym do świadczeń medycznych oraz pogarszanie się sytuacji finansowej szpitali (co może zniweczyć wieloletni proces wdrażania w nich działań restrukturyzacyjnych i stabilizujących sytuację ekonomiczną).

Pierwsze kroki jakie podejmujemy to:

  • wstrzymujemy się z aneksowaniem umów na leczenie szpitalne na rok 2010 do czasu zapewnienia środków w skali poszczególnych województw, w wysokości nie niższej niż wynikających z planu na rok 2009 (według stanu na dzień 30 czerwca 2009r.). Wskazujemy, że w województwach, w których podpisane zostały już takie aneksy, są one nieważne z mocy prawa, jako nie zawierające istotnego elementu umowy, czyli wysokości wynagrodzenia za świadczenie; zobowiązujemy dyrektorów szpitali do wystąpienia, w terminie miesiąca, na drogę sądową przeciwko NFZ w sprawie nie wypłacania świadczeń ponadlimitowych;
  • występujemy do stosownych organów o zbadanie prawidłowości postępowania Prezesa NFZ w kwestii kontraktowania i płatności za świadczenia;
  • w najbliższych dniach starostowie i prezydencji miast na prawach powiatu przeprowadzą akcję protestacyjną w Warszawie przed siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia.

Jako osoby reprezentujące lokalne wspólnoty mieszkańców i podmioty publiczne z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do ciążących na nas obowiązków, w tym także te dotyczących ochrony zdrowia.

Dlatego z ogromną determinacją walczyć będziemy o interes pacjentów, którzy nie mogą stać się ofiarą nieprawidłowości w funkcjonowania systemy ochrony zdrowia.

Czytaj "Stanowisko Konwentów Powiatów Województw Polski Wschodniej z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych na 2010 r."

Źródło: Pismo Związku Powiatów Polskich  z dnia 10 grudnia 2009 r.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.05 s.