E-INFORMATOR POWIATOWY

Budżetowa sesja Rady Powiatu - zaproszenie (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  18.12.2009r. | Czytano: 1048 razy. |

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2009 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim odbędzie się sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  • stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2010 rok
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. odczytanie opinii Komisji Stałych,
  3. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  4. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej:
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2010 rok.
  2. powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej.
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na okres trzech lat, kolejnej umowy najmu powierzchni zlokalizowanej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wisznickiej 111.
  4. zmian w uchwale Nr XXII/158/2009 z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Radzyńskiego do programu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie priorytetu "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" oraz zaciągania zobowiązań na realizację wydatków inwestycyjnych przekraczających granice ustalone przez Radę Powiatu w budżetach na lata 2009-2011.
  5. wyrażenia zgody na realizację przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim projektu pn. "Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet 8 Infrastruktura społeczna, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia, oraz planowanego zabezpieczenia wkładu własnego.
  6. zmian w budżecie Powiatu na 2009 rok
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Wołosowicz

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.04 s.