E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  14.04.2010r. | Czytano: 1033 razy. |

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 kwietnia 2010r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim odbędzie się sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  • stwierdzenie quorum,
  • ustalenie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji w powiecie radzyńskim na rok 2009.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim za 2009 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na rok 2010.
  2. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie radzyńskim.
  3. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
  4. zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Wołosowicz

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.05 s.