E-INFORMATOR POWIATOWY

Pierwsze warsztaty turystyczne (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  20.10.2010r. | Czytano: 1177 razy. |

Pierwsze warsztaty turystyczneDnia 11 października 2010 r. sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe, zorganizowane w ramach projektu pt. „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”. W sumie zaplanowano cztery takie konsultacje.

Warsztaty realizowane w ramach projektu pt. „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”, który dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki.

Foto: D. Leszczyńska
Warsztaty realizowane w ramach projektu pt. „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru”, który dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki.

Warsztaty są elementem prac nad Strategią rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski na lata 2010-2020 oraz Systemem identyfikacji wizualnej i werbalnej markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu radzyńskiego wraz z projektami aplikacji. Wykonawca dokumentu, konsorcjum Landbrand & PBS DGA, przeprowadził już badania jakościowe i ilościowe, obecnie trwają prace diagnostyczno-audytowe. Realizacja zadania potrwa do końca grudnia br., kiedy to powstanie dokument Strategii.

Organizatorzy poniedziałkowego spotkania wystosowali blisko 100 zaproszeń do przedstawicieli instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób indywidualnych zainteresowanych promocją regionu. Ostatecznie w warsztatach uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Prowadzili je przedstawiciele firmy Landbrand s.c. - Paulina Brzeska i Hubert Gonera oraz reprezentanci Lidera i Partnera projektu, tj. Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski. Funkcję moderatora wziął na siebie Bogdan Sozoniuk, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, który przywitał uczestników, przedstawił Dominikę Leszczyńską – koordynatora projektu i pracownika tworzącego się w Pałacu punktu informacji turystycznej, zaprezentował założenia projektu i udzielał chętnym głosu.

Na wstępie Hubert Gonera omówił najciekawsze realizacje Landbrandu (m.in. dla miasta Białystok, Elbląga, regionu Warmii i Mazur). Omawianie działań podjętych na potrzeby powiatu radzyńskiego rozpoczęły wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej. Prowadzący zwrócił uwagę na wspaniałe zabytki, walory przyrodnicze, bogactwo architektury drewnianej, wydarzenia kulturalne. Następnie przedstawił raport z badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych przes sopocką firmę PBS DGA.

Przysłowiowym "gwoździem programu" były propozycje produktów turystycznych, wypracowane w oparciu o wyniki dotychczasowych badań. Na tym etapie traktowane są jako propozycje, dyskutowalne na tym i kolejnych spotkaniach. Przypomnijmy, że w myśl podpisanej umowy, Wykonawca powinien określić komponenty przynajmniej trzech markowych produktów turystycznych i kulturowych, a następnie opracować przykładowe gotowe do komercjalizacji oferty turystyczne. Organizowane konsultacje społeczne mają ułatwić wypracowanie optymalnych rozwiązań.

Firma Landbrand wskazała na trzy możliwe wiodące produkty:

  1. Radzyń Podlaski – miasto muzyki i Karola Lipińskiego
  2. Szlakiem magnackim od Pałacu Potockich do sasiednich siedzib szlacheckich
  3. Na tropie natury w Dolinie Tyśmienicy

W związku z ogromnym potencjałem naszego regionu, padły też propozycje dwóch innych produktów uzupełniających:

  1. Szlakiem tradycyjnej architektury drewnianej
  2. Szlak kulinarny sera i pierogów

Zaproponowane rozwiązania sprowokowały zgromadzonych do ożywionej dyskusji, która przedłużyła się i trwała – także po zakończeniu spotkania – prawie do godz. 15.00. Przedstawione przez nas sugestie pozwolą Wykonawcy na dalszą pracę. Już w listopadzie, po usystematyzowaniu zgromadzonych uwag, odbędzie się następne spotkanie.

Treść prezentacji multimedialnej (polik .pdf – 5,5 MB) można pobrać tutaj.

Oprac. Dominika Leszczyńska

 

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.066 s.