E-INFORMATOR POWIATOWY

Do PROW po pieniądze na "Miejsca pamięci" (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  20.10.2010r. | Czytano: 1116 razy. |

Do PROW po pieniądze na Powiat Radzyński aplikuje o środki na wydanie książki autorstwa Dominiki Leszczyńskiej "Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim" - poświęconej lokalnym pamiątkom historii. W dniu 18 października do siedziby Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" wpłynął wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Małych projektów".

Obelisk w Woli Osowińskiej upamiętniający pierwszego dowódcę dywizjonu 303 - urodzonego w Woli Osowińskiej mjr. Zdzisława Krasnodębskiego.

Foto: B. Sozoniuk
Obelisk w Woli Osowińskiej upamiętniający pierwszego dowódcę dywizjonu 303 - urodzonego w Woli Osowińskiej mjr. Zdzisława Krasnodębskiego.

Wnioskowana operacja będzie polegać na przygotowaniu publikacji do druku, a następnie druku (format B5, objętość ok. 240 stron, pełen kolor, nakład 1500 egz. w tym 500 egz. w oprawie twardej) i dostawie gotowych książek do siedziby zamawiającego. Wyłonienie wydawcy odbyło się poprzez zapytanie ofertowe skierowane do sześciu podmiotów świadczących tego typu usługi. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o kryterium ceny (100%). Jest nim Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium" z siedzibą w Lublinie. Oferent związany jest ofertą do kwietnia 2011 roku.

Przewodnik "Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim" Dominika Leszczyńska napisała na zlecenie Powiatu Radzyńskiego w 2009 r. 

W przypadku pozytywnego zaopiniowania projektu przez Urząd Marszałkowski, w drugiej połowie przyszłego roku publikacja trafi do czytelników. Otrzymają ją biblioteki, szkoły, urzędy gmin, ośrodki kultury, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury i turystyki, powstający punkt informacji turystycznej w Radzyniu Podlaskim oraz inne ośrodki pełniące funkcję promocyjną.

Założeniem jest, by publikacja „Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim” stworzyła podwaliny pod utworzenie co najmniej jednego szlaku o tematyce historycznej, jak również wzbogacenie szlaków czy ścieżek już istniejących. Opracowanie ułatwi przyszłe oznakowanie najciekawszych obiektów w powiecie radzyńskim. 

Na obszarze powiatu radzyńskiego znajduje się wiele ciekawych miejsc i pamiątek historycznych, często słabo znanych lub całkowicie zapomnianych. Stanowią one potencjał do stworzenia oferty turystycznej, szczególnie cennej dla osób interesujących się historią. Istniejące w formie maszynopisu opracowanie-ewidencja Dominiki Leszczyńskiej pt. „Miejsca pamięci w powiecie radzyńskim” jest pionierskim przedsięwzięciem opisującym wszystkie tego typu obiekty (w tym krzyże i kapliczki), będące świadkami ważnych wydarzeń, godne oznakowania i zachowania w pamięci. Podział opracowania na części odpowiadające poszczególnym gminom i miastu Radzyń ułatwia odnalezienie konkretnego pomnika czy miejscowości. W publikacji znajdzie się ok. 350 zdjęć wykonanych współcześnie i archiwalnych (czarno-białych i kolorowych) oraz szkicowe mapy (7 gmin i plan miasta) z naniesionymi miejscami pamięci uwzględnionymi w książce.

Oprac. Dominika Leszczyńska

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.047 s.