E-INFORMATOR POWIATOWY

Po pieniądze z UE na infrastrukturę turystyki (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  04.11.2010r. | Czytano: 1490 razy. |

Po pieniądze z UE na infrastrukturę turystykiPowiat Radzyński złożył w dniu 29.X.2010 r. wniosek o dofinansowanie z RPO WL na lata 2007-2013 - konkurs nr 06/RPOWL/7.1/2010 - projektu pn. „Rozwój turystyki w powiecie radzyńskim poprzez poprawę oznakowania i rozwój małej infrastruktury turystycznej”, który będzie realizował w partnerstwie z Miastem Radzyń Podlaski i wszystkimi gminami naszego powiatu.

Ważnym elementem projektu będzie wytyczenie szlaku konnego, który wpisze się w Szlak 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Będzie on umożliwiał zdobycie odznaki turystyczno – krajoznawczej, która ustanowiona została przez Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej z inicjatywy Sekcji Miłośników Kawalerii. Celem odznaki jest upamiętnienie działań i miejsc związanych z historią słynnego 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego oraz wszystkich jednostek jazdy wołyńskiej, której tradycje Pułk kontynuował i uosabiał. Jazda Ochotnicza mjr Jaworskiego wzięła udział w wojnie z bolszewikami, w składzie 2 Armii. Między innymi 17 sierpnia 1920 pod Kąkolewnicą rozbiła sowiecką 170 Brygadę Strzelców. Mjr Feliks Jaworski był Starostą Radzyńskim w latach 1920 - 21.

Foto: B.S.
Ważnym elementem projektu będzie wytyczenie szlaku konnego, który wpisze się w Szlak 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Będzie on umożliwiał zdobycie odznaki turystyczno – krajoznawczej, która ustanowiona została przez Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej z inicjatywy Sekcji Miłośników Kawalerii. Celem odznaki jest upamiętnienie działań i miejsc związanych z historią słynnego 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego oraz wszystkich jednostek jazdy wołyńskiej, której tradycje Pułk kontynuował i uosabiał. Jazda Ochotnicza mjr Jaworskiego wzięła udział w wojnie z bolszewikami, w składzie 2 Armii. Między innymi 17 sierpnia 1920 pod Kąkolewnicą rozbiła sowiecką 170 Brygadę Strzelców. Mjr Feliks Jaworski był Starostą Radzyńskim w latach 1920 - 21.

Planowana wartość projektu: 1973694,40 zł, środki planowane do refundacji z funduszy Unii Europejskiej (70% kosztów kwalifikowanych): 1381586,08 zł, środki własne Powiatu (6%): 118421,66 zł oraz środki miasta i gmin (po 3%) - po 59210,83 zł każdy z 8 partnerskich samorządów. Planowany okres realizacji: lata 2011 – 2012. 

Zakres projektu „Rozwój turystyki w powiecie radzyńskim poprzez poprawę oznakowania i rozwój małej infrastruktury turystycznej”:

  • Wykreowanie i oznakowanie szlaków do turystyki konnej oraz turystyki rowerowej (wytyczenie szlaków w oparcie o analizy, konsultacje społeczne, zaprojektowanie systemu oznaczeń, regulaminów, tablic informacyjnych i oznakowanie szlaków);
  • Wykreowanie szlaku kajakowego na rzece Bystrzycy i Tyśmienicy (dł. ok. 40 km) oraz budowa infrastruktury turystycznej przy szlaku (przystanie kajakowe oraz pola namiotwe- wiaty zadaszone ze stołami na min. 20 osób, wc itp. co 20 km)
  • Budowa infrastruktury turystycznej (miejsca biwakowe, wiaty dla koni, wiaty (zadaszone ławy z ławkami dla 20 osób), altany, miejsca na ognisko, stojaki na rowery, kosze na śmieci itd.) przy szlakach i na polu namiotowym wyznaczonych w ramach niniejszego projektu;
  • Zbudowanie 2 punktów do obserwacji ptaków w dolinie Tyśmienicy;
  • Budowa stanicy turystycznej na działce nr 644/8 w Woli Osowińskiej: stajnia dla 10 koni, wypożyczalnia rowerów, pole namiotowe wraz miesjcem dla karawaningu;
  • Utworzenie na bazie gminnych bibliotek publicznych Gminnych Punktów Informacji Turystyczno-Kulturowej;
  • Zaprojektowanie wystroju i doposażenie Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej utworzonego w projekcie „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru” (działanie 7.2 RPO WL) zlokalizowanego w pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim;
  • Rozbudowa systemu informacji turystycznej o wnioski płynące z budowanej strategii w ramach realizowanego projektu „Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru” (zaprojektowanie, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych-map: na stacjach paliw przy drogach krajowych nr 19 i nr 63, w Radzyniu Podlaskim i w siedzibach gmin oraz w PTI-K , oznakowanie obiektów o dużej atrakcyjności turystycznej );

 

 

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.073 s.