E-INFORMATOR POWIATOWY

Uroczyste otwarcie dróg powiatowych (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  14.11.2010r. | Czytano: 1155 razy. |

Uroczyste otwarcie dróg powiatowychW dniu 10.11.2010 r. odbyły się uroczystości otwarcia odcinków dwóch dróg powiatowych zmodernizowanych w ramach „mega projektu drogowego” pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”.

Otwarcie dróg w Paskudach i Rudniku.

Foto: Anna Zielonka
Otwarcie dróg w Paskudach i Rudniku.

Drogi zostały zmodernizowane na terenie gmin:

  • Kąkolewnica Wschodnia na odcinku o długości 4,475 km - Kąkolewnica Wschodnia - Rudnik - Wygnanka (droga powiatowa nr 1232L od km 0+100 do km 4+474)
  • Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat na odcinku o długości 3,150 km - Brzostówiec - Paskudy (droga powiatowa nr 1210L od km 5+550 do km 8+700 mb)

Wartość wykona robót, to kwota ponad 7 milionów zł. Źródło dofinansowania (85%): RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

Wykonawcą obu zadań było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A.

W uroczystościach otwarcia uczestniczyli m.in.: Poseł Tadeusz Sławecki, wójtowie i przewodniczący rad Gmin Kąkolewnica Wschodnia i Ulan-Majorat: Czesław Pękała i Jan Łaski, przewodniczący: Wincenty Kot i Szczepan Gajda, Zarząd Powiatu i radni powiatowi na czele ze Starostą Lucjanem Kotwicą, wicestrostą Mariuszem Skoczylasem i Jerzym Kułakiem, sołtysi oraz przedstawiciele wykonawcy na czele z Jackiem Wociorem, Prezesem Zarządu i przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych.

Poświęcenia zmodernizowanych dróg  dokanli księża proboszczowie: ks. Emilian Zarzycki (parafia św. Filipa Neri w Kąkolewnicy) i ks. Krzysztof Skwierczyński (parafia św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach).

Zobacz film "Mega Projekt Drogowy"

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.083 s.