E-INFORMATOR POWIATOWY

Starosta wybrany (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  03.12.2010r. | Czytano: 1367 razy. |

Starosta wybranyW dniu 2 grudnia 2010 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim kadencji 2010-2014, podczas której radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego, złożyli ślubowania oraz wybrali przewodniczącego rady i starostę.

Po wyborze starosty. Gratulacje Lucjanowi Kotwicy, nowo wybranemu staroście radzyńskiemu składają członkowie komisji skrutacyjnej:  radna  Zofia Goławska i radny Mariusz Skoczylas.

Foto: B. Sozoniuk
Po wyborze starosty. Gratulacje Lucjanowi Kotwicy, nowo wybranemu staroście radzyńskiemu składają członkowie komisji skrutacyjnej: radna Zofia Goławska i radny Mariusz Skoczylas.

Zaświadczenia o wyborze na radnego wręczyła nowo wybranym radnym Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Pani Dorota Domańska. Potem radni złożyli ślubowania następującej treści:
"Uroczyście ślubuję, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Następnie odbyły się wybory przewodniczącego rady i starosty.
Na przewodniczącego rady wybrano w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów: 13 „za” przy 6 „wstrzymujących”, Marka Wołosowicza (zgłoszono tylko jednego kandydata).
Do czasu wyboru przewodniczącego, sesję prowadził Pan Tadeusz Skowron - radny senior.

Urząd Starosty Radzyńskiego sprawował będzie radny Lucjan Kotwica. Został on wybrany także w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów: 16 „za”, 3 „przeciw”.

Obaj panowie pełnili już te funkcje w poprzedniej kadencji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

radni kadencji 201-2014

Foto: Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim kadencji 2010 - 2014. Stoją (od lewej): Zbigniew Smółko, Szczepan Niebrzegowski, Adam Jan Świć, Marek Wołosowicz, Józef Korulczyk, Jerzy Czesław Bednarczyk, Mieczysław Wagner, Jerzy Krzysztof Bajda, Mirosław Bartoś, Mariusz Skoczylas.
Siedzą,od lewej: Ireneusz Antol, Tadeusz Skowron, Jan Gil, Zofia Helena Goławska, Lucjan Jan Kotwica, Henryk Woch, Mirosław Ryszard Walicki, Piotr Jan Powałka, Zbigniew Makarski.

Więcej o nowo wybranej Radzie Powiatu w Radzyniu Podlaskim można przeczytać w artykule „Wybory 2010”.

Zobacz fotoreportaż: I Sesja Rady Powiatu kadencji 2010-2014

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.058 s.