E-INFORMATOR POWIATOWY

Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  15.12.2010r. | Czytano: 1151 razy. |

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138 poz. 2297 z dnia 1 grudnia 2010 r. została opublikowana uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, która weszła w życie 14 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2010 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi wypełnienie przepisu ustawowego zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, z późn. zm.), na podstawie którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowany został do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji..

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności stanowi jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Uchwała określa sposób oraz ustala formy przeprowadzenia konsultacji, znajdzie między innymi zastosowanie do konsultacji projektu uchwały o Programie współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na najbliższym posiedzeniu podejmie decyzję o przeprowadzeniu konsultacji Programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, określi termin konsultacji, ich formę oraz zasięg podmiotowy,
o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

Czytaj uchwałę (strona edziennik.lublin.uw.gov.pl).

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  3.218 s.