E-INFORMATOR POWIATOWY

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  10.01.2011r. | Czytano: 1136 razy. |

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 20.12.2010 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 został zamieszczony na stronie internetowej www.powiatradzynski.pl

Konsultacje były przeprowadzone z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Radzyńskiego w terminie od 21.12.2010 r. do 03.01.2011 r. w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres  amichalak@pra.pl, a za ich przeprowadzenie był odpowiedzialny Wydział Spraw Społecznych.

Uwagi do projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 zgłosiła jedna organizacja pozarządowa działająca na terenie Powiatu Radzyńskiego – Młodzieżowy Klub Sportowy Radzyńska Akademia Taekwon-do. Uwagi te dotyczyły włączenia do Programu zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a konkretnie organizowanej od dwóch lat akcji „Bezpieczna Kobieta”, której podstawą są zajęcia sportowe z zakresu samoobrony, sztuk walki oraz włączenia do katalogu zadań akcji sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu promujących sprawność fizyczną oraz zdrowy, aktywny i bezpieczny tryb życia.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawiona Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 14.01.2011 r.

/-/ Lucjan Kotwica
Starosta Radzyński

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.075 s.