E-INFORMATOR POWIATOWY

IV sesja Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  03.02.2011r. | Czytano: 1233 razy. |

W dniu 31.01.2011 r. odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
Głównymi punktami obrad sesji było przyjęcie budżetu Powiatu na rok 2011 oraz powołanie Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Radni Rady w liczbie 19 osób.

W punkcje interpelacje i zapytania pojawiły się wątki dotyczące spraw związanych ze szpitalem, kontraktem z NFZ. Ponadto Radni pytali o inwestycje drogowe na rok 2011 oraz jak wygląda sytuacja programu usuwania azbestu.

 

Radni podjęli następujące uchwały:

  1. Uchwała budżetowa na rok 2011 nr IV/14/2011 - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”,
  2. Uchwała nr IV/15/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”,
  3. Uchwała nr IV/16/2011 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - przyjęto 13 głosami ,,za”, przy głosach 6 ,,wstrzymujących się”,
    W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Tadeusz Skowron (przewodniczący), Mieczysław Wagner (wiceprzewodniczący), Józef Korulczyk (sekretarz), Jerzy Bajda, Zbigniew Makarski, Zbigniew Smółko oraz Henryk Woch.
  4. Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie głównych kierunków pracy Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na rok 2011 - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”,
  5. Uchwała nr IV/18/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na rok 2011 - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”,
  6. Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - przyjęto jednogłośnie 19 głosami ,,za”.

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.047 s.