E-INFORMATOR POWIATOWY

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  11.02.2011r. | Czytano: 1347 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 21.02.2011 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie ,,Kandydat do komisji konkursowej”.

Do pobrania:

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.041 s.