E-INFORMATOR POWIATOWY

Inicjatywa lokalna - wyniki konsultacji (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  04.04.2011r. | Czytano: 1081 razy. |

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 04.03.2011 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej został zamieszczony na stronie internetowej www.powiatradzynski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Konsultacje były przeprowadzone z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Radzyńskiego w terminie od 07.03.2011 r. do 21.03.2011 r. w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres amichalak@pra.pl, a za ich przeprowadzenie był odpowiedzialny Wydział Spraw Społecznych.

W wyznaczonym wyżej terminie nie zgłoszono uwag do projektu uchwały podlegającej konsultacjom.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawiona Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 28.03.2011 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej www.powiatradzynski.pl i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.057 s.