E-INFORMATOR POWIATOWY

Konkurs na dyrektora ZSP w Radzyniu Podlaskim (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.01.2008r. | Czytano: 1075 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (uchwała Nr 96/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku). Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Wschodnim i Gazecie Wyborczej - Lublin w dniu 20 grudnia 2007 r. Oferty należało składać do dnia 7 stycznia 2008 r. Wpłynęła jedna oferta.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim (uchwała Nr 1/2008 z dnia 09 stycznia 2008 r.). Komisja składa się z 12 osób, przedstawicieli: organu prowadzącego - 3, Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej – 3 oraz po dwóch - Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim i po jednym przedstawicielu związków zawodowych - Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”.

Jej przewodniczącym został członek Zarządu Powiatu Stanisław Okoński.

Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 22 stycznia 2008 roku o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.044 s.