E-INFORMATOR POWIATOWY

Kulinaria południowego Podlasia (dział - Konferencje, szkolenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.11.2011r. | Czytano: 1528 razy. |

Na Ogólnopolską Sesję Naukową zapraszają w dniu 3.12.2011 r. do Woli Osowińskiej (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Osowińskiej, ul. Wesoła 29), Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej.

Celem kolejnego, szóstego już spotkania z kulturą tradycyjną południowego Podlasia jest rekonesans przedstawiający refleksje nad tradycjami kulinarnymi tego subregionu. A jest on bogaty w istotne, a zapoznane wartości kulturowe, co przedstawialiśmy na poprzednich, mających już swoją tradycję i stałe grono odbiorców, spotkaniach: „Kultura tradycyjna południowego Podlasia” i „Podlaskie obrzędy rodzinne”, „Podlaskie obrzędy doroczne”, „Wiedza i wierzenia w kulturze ludowej południowego Podlasia” oraz „Religijność południowego Podlasia. Istota i formy kultu”. Wybór efektów poprzednich sesji przedstawiamy w serii wydawniczej „Tam na Podlasiu”, w której do tej pory ukazały się:

 • Jan Adamowski, Tam na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy, Lublin 1994.
 • Tam na Podlasiu, II. Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod redakcją Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Lublin 2009.
 • Tam na Podlasiu, III, Wierzenia i religijność, pod redakcją Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Lublin 2011.

Zaprezentowane podczas tegorocznej sesji referaty będą próbą rekonstrukcji znaczeń symbolicznych i funkcji praktycznych tradycyjnych pokarmów południowopodlaskich, zarówno świątecznych, jak i codziennych, tak w kontekście regionalnym, jak i ogólnopolskim.

Prezentowane referaty są w znacznej części oparte na badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS (Zakład Kultury Polskiej) w ramach obozów naukowych organizowanych w gminie Borki.

Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych poznaniem dziedzictwa kulturowego subregionu i dlatego do udziału w niej zapraszamy nauczycieli, członków towarzystw regionalnych, pracowników instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych kulturą swojej Małej Ojczyzny.

Mamy nadzieję, że wyniki konferencji będą mogły być wykorzystane w działalności kulturalnej i dydaktyczno-oświatowej szkół, szczególnie na takich przedmiotach jak: język polski, historia, wiedza o kulturze i ścieżki regionalne.

Organizatorzy planują też wydanie kolejnej publikacji prezentującej referaty i materiały dotyczące południowopodlaskich kulinariów.

Program sesji:

 • Godz. 10.00 Otwarcie sesji
 • prof. dr hab. Jan Adamowski – Pożywienie w perspektywie komunikacji symbolicznej
 • dr Mariola Tymochowicz – Pożywienie codzienne mieszkańców południowego Podlasia
 • dr Marta Wójcicka – Pokarmy południowego Podlasia w świetle analizy onomastycznej
 • mgr Maryana Kril – Wpływy wschodniosłowiańskie w pożywieniu ludności południowego Podlasia
 • godz. 11.20-11.40 przerwa
 • mgr Magdalena Wójtowicz – Symboliczne i magiczne sensy liczb a pokarmy obrzędowe w folklorze południowego Podlasia
 • mgr Katarzyna Kraczoń – Zwyczajowe i obrzędowe gesty towarzyszące spożywaniu pokarmów
 • mgr Bożenna Pawlina Maksymiuk – Dziedzictwo kulturowe a sposoby upraw, wytwarzania i przetwarzania żywności
 • 12.40-13.00 przerwa
 • mgr Kamila Węglarska – Rola produktów regionalnych w budowaniu marki Lubelszczyzny
 • mgr Piotr Sławecki– Produkty tradycyjne powiatu radzyńskiego. Formy promocji i certyfikacji
 • godz. 13.30 – obiad
Imprezy towarzyszące: promocja publikacji „Tam na Podlasiu, III, Wierzenia i religijność” pod redakcją Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Lublin 2011.

Sesja realizowana jest przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego i Powiatu Radzyńskiego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w sesji do dn. 28.11.2011r. (tel. 0-81 85 74 195).

Organizatorzy:
Prof. dr hab. Jan Adamowski, Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS
Andrzej Kosek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.056 s.