E-INFORMATOR POWIATOWY

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.11.2011r. | Czytano: 1138 razy. |

Zostały zakończone konsultacje społeczne projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 26.10.2011 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 został zamieszczony na stronie internetowej www.powiatradzynski.pl.

Konsultacje były przeprowadzone z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Radzyńskiego w terminie od 26.10.2011 r. do 09.11.2011 r. w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres jpopek@pra.pl oraz bezpośredniego spotkania w dniu 08.11.2011, w którym uczestniczyło 21 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialny był Wydział Spraw Społecznych.

Nie zgłoszono uwag w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej, ani w formie ustnej podczas bezpośredniego spotkania w dniu 08.11.2011 r. do projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2012.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji została przedstawiona Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 15.11.2011 r.

Lucjan Kotwica
/-/  Starosta Radzyński

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.056 s.