E-INFORMATOR POWIATOWY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  12.01.2012r. | Czytano: 1100 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 12.01.2012 r. podjął uchwały o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki oraz kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zarząd powołał równiez komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego: Uchwała nr 4/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 roku

Wzór oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać  do dnia 3 lutego 2012 r. do godziny 15:00.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.047 s.