E-INFORMATOR POWIATOWY

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 r. (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.02.2012r. | Czytano: 1145 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację w 2012 r. 33 zadań pożytku publicznego z zakresu sportu, turystyki i kultury na łączną kwotę 130 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w 16 lutego 2012 r.:

 • zatwierdził protokoły z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 07.02.2012 r. powołanej przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwałą Nr 4/12 z dnia 12 stycznia 2012 r. do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2012 r.
 • dokonał wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania:
  - sportu (Uchwała Nr 9/12),
  - krajoznawstwa i turystyki (Uchwała Nr 10/12),
  - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (Uchwała Nr 11/12) 
 • i udzielił dotacji zgodnie z załącznikiami do tych uchwał:
 1. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie upowszechniania sportu w 2012 r.
  - Załącznik do uchwały nr 9/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r.  (plik .pdf),
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2012 r.
  - Załącznik do uchwały nr 10/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r. (plik .pdf),
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 r.
  - Załącznik do uchwały nr 11/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu z dnia 16 lutego 2012 r. (plik .pdf),

 

Warunkiem podpisania umowy na realizację zadania jest dostarczenie przez oferenta do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego (pokój nr 10),do dnia 24.02.2012 r. następujących dokumentów - załączników do umowy:

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.061 s.