E-INFORMATOR POWIATOWY

Projekt z zakresu turystyki jest już w ostatniej fazie (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  06.03.2012r. | Czytano: 1095 razy. |

Projekt z zakresu turystyki jest już w ostatniej fazieKońcem ub. roku zakończyła się merytoryczna i finansowa realizacja projektu pn. Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru.
Został złożony końcowy wniosek o płatność, a Urząd Marszałkowski wyznaczył termin kontroli jego realizacji.

Projekt "Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski – opracowanie i promocja markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru" realizowano w okresie od kwietnia 2010 r. do grudnia 2011 r. Był on dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki.

Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu wyniosła 592 743,22 PLN, wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 70% (412 358,25 PLN), a wkład własny Lidera (Powiatu Radzyńskiego) i Partnera projektu (Miasta Radzyń Podlaski) – łącznie 176 724,97 PLN. Oszczędności w stosunku do pierwotnej umowy wyniosły 41 026,76 PLN.

W ramach projektu powstał punkt informacji turystyczno-kulturowej mieszczący się w pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, wyposażony w niezbędny sprzęt komputerowy oraz infokiosk wraz z oprogramowaniem.

Ponadto:

 • opracowano dokument Strategii rozwoju i promocji turystyki wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej (czytaj relację z sesji),
 • powstała baza wizerunków powiatu radzyńskiego,
 • opracowano i wydano:
  • foldery promocyjne w trzech wersjach językowych,
  • monograficzną publikację pt. "Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja"
  • "Pamiątkowy diariusz z podróży po Radzyńskiej Krainie Serdeczności",
 • opracowano dwa przewodniki typu audio (miejski i powiatowy) oraz wdrożono system audio na terenie Radzynia Podlaskiego,
 • powstała strona internetowa www.krainaserdecznosci.pl,
 • odbyła się impreza promocyjna obejmująca: plener malarsko-fotograficzny wraz z wystawą poplenerową, warsztaty fotograficzne oraz piknik historyczny na dziedzińcu pałacowym,
 • zamówiono spersonalizowany system wystawienniczy (stoisko wystawiennicze i banner),
 • odbył się study-tour dla dziennikarzy, warsztat dla beneficjentów pośrednich projektu oraz konferencja podsumowująca projekt,
 • podjęte zostały działania promocyjne, w tym publikacja trzech artykułów prasowych w prasie regionalnej i specjalistycznej.

Okres trwałości projektu wynosi pięć lat.

Oprac. Dominika Leszczyńska

 

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.056 s.